Nieuws

Het cursusaanbod van de Academie voor Deeltijd (AVD) blijft groeien sinds deze Avans-academie de markt opging met losse cursussen voor professionals. De AVD sluit hiermee aan op de groeiende vraag naar kortdurend opleidingsaanbod. De academie ontwikkelt de invulling in co-creatie met het werkveld.

Inmiddels biedt AVD cursussen (ook modules genoemd) aan op de gebieden Economie & Bedrijf, Exact & Informatica, Gezondheidszorg en Techniek. De cursussen duren 10 of 20 weken. Bijvoorbeeld om kennis te verbreden of verdiepen, om bij te blijven op een vakgebied, of misschien wel om goed voorbereid een carrièreswitch te maken. “Ja, NCOI heeft er met ons zeker een concurrent bij op het gebied van kortdurende opleidingen”, glimlacht Rien Brouwers, directeur van AVD. “Misschien nog niet in de grootte van het aanbod, maar we groeien door. En we hebben een regionale basis, een binding met de bedrijven en instellingen in de buurt.”

Werk-privébalans

Rien legt uit waarom het aanbieden van cursussen zo relevant is. “De scholingsvraag van werkende volwassenen is veranderd. Deze doelgroep heeft vaak ook hun handen vol aan de combinatie werk, gezin en een sociaal leven. Ze zoeken naar een goede werk-privébalans. Voor veel professionals is een studie die jaren duurt geen optie. Bovendien is de markt in beweging. Er zijn banen verdwenen door corona en ze blijven verdwijnen door nieuwe technologieën. Van de andere kant zijn er momenteel ook grote tekorten, bijvoorbeeld aan onderwijs- en zorgmedewerkers.”

AVD maakt in het cursusaanbod slim gebruik van de al bestaande modules die deeltijdstudenten volgen. Rien: “Eigenlijk volgen onze cursisten de modules samen met de deeltijdstudenten. Zij volgen ook samen het onderwijs, zo mogelijk samen in een collegezaal. Een mooie gelegenheid om ook van elkaar te leren. En van onze vakdocenten natuurlijk. Zij komen uit de praktijk en er is veel contact tussen hen en de cursisten en studenten.”

Waardevol

De waarde van de cursussen is gegarandeerd. Als onderdeel van een studie hebben de modules een zwaarte van 15 of 30 studiepunten. AVD werkt samen met 30 andere onderwijsinstellingen om de modules ook als cursus de verdiende ‘credibility’ te geven.

“We doen met zo’n 30  hoger-onderwijsinstellingen mee aan de pilot ‘micro credentials’”, vertelt Wasilie Janssen, regisseur onderwijsvernieuwing van de AVD. “Hiermee wordt het mogelijk om per module als leeruitkomst een certificaat als kwaliteitskeurmerk te ontvangen. Dan weten werkgevers dat de kwaliteit van de cursus gewaarborgd is. Voor de kwaliteit zijn criteria opgesteld waaraan ze voldoen.” Hij voegt toe dat Avans eind januari verwacht zo’n eerste microcredential uit te reiken.

Makkelijker toegang

Onderwijskundige Annemiek Nijst vertelt dat het aanbieden van cursussen past bij het toegankelijker maken van hoger onderwijs voor professionals. “Werkenden kregen voorheen moeilijk toegang tot hbo-onderwijs, als ze niet een hele opleiding wilden volgen. Nu is het veel makkelijker om na een hbo of een andere vooropleiding 1 of meer extra cursussen te volgen die aansluiten bij de vraag vanuit het werkveld.” Rien vult aan: “De cursussen zijn ontwikkeld op basis van vragen uit het werkveld. Een voorbeeld zijn de cursussen die gemaakt zijn samen met de energiebranche, die gaan over energietransitie, -distributie en -opwekking.”

Het aanbieden van modules en losse cursussen past perfect bij de ‘Leven Lang Ontwikkelen’-trend die we al een aantal jaren zien, vindt Rien. “Volgend jaar komen er subsidies beschikbaar als het Stapbudget – Stimulering Arbeidsmarktpositie –, dat studeren veel betaalbaarder maakt. Voor de overheid is het belangrijk dat mensen langer actief blijven. De pensioenleeftijd wordt hoger en banen veranderen. Neem de snelle ict-ontwikkelingen. Om die te volgen is er veel behoefte aan bijscholing. Een Leven Lang Ontwikkelen zorgt ervoor dat werknemers langer duurzaam inzetbaar zijn en van waarde blijven.”

Klik hier voor het volledige cursusaanbod van de Academie voor Deeltijd.