Nieuws

Avans ontvangt samen met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Zeeland 1,2 miljoen euro aan subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek en Provincie Brabant. Met dit geld starten ze een achtjarig programma genaamd ‘Living Ecosystem’. Het programma is gericht op een breder gebruik van biobased materialen.

De toekenning betreft de eerste fase, voor de tweede fase is eenzelfde bedrag beschikbaar. In het SPRONG-programma bundelen de hogescholen, ondersteund door een breed consortium, hun krachten op het gebied van onder meer biobased ingrediënten, circulair bouwen en bioplastics. Voor zulke thema’s worden communities georganiseerd rond bestaande fieldlabs en wordt interdisciplinair onderzoek gestimuleerd.

Belangrijke bijdrage

Jacomine Ravensbergen van het College van Bestuur van Avans is enthousiast: “Dit is voor de partners fantastisch nieuws. Maar ook een belangrijke bijdrage om nieuwe technologieën te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan de internationale klimaatdoelen. Onder andere het terugdringen van het gebruik van fossiele grondstoffen en het duurzaam bouwen van nieuwe woningen.”