Nieuws

Het Europese project LetsGoByTalking levert een bijdrage aan het herstelgericht werken met slachtoffers van anti-LHBT-haatmisdrijven. We spreken daarvan wanneer iemand haat koestert ten aanzien van iemands seksuele voorkeur of genderidentiteit met verbaal, psychologisch, seksueel of fysiek geweld tot gevolg.

Een haatmisdrijf heeft een grote impact op het slachtoffer: het raakt de identiteit, het mens-zijn van iemand. In het herstelrecht staat het slachtoffer centraal en is het aan de dader om de schade ongedaan te maken en te herstellen.

In het project LetsGoByTalking zijn in de brochure ‘De toepassing van herstelrecht bij anti-LHBT-haatmisdrijven’ veelbelovende strategieën verzameld over hoe herstelrecht wordt ingezet in verschillende landen bij een anti-LHBT-haatmisdrijf. De voorbeelden in de brochure laten zien dat de vooruitgang op het gebied van haatmisdrijven in de verschillende landen wisselend is (België, Bulgarije, Italië, Nederland, Polen en Spanje). De voorbeelden geven een eerste kijk in de huidige nationale stand van zaken, maar ook in de toekomstige mogelijkheden.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de European Union’s Justice Programme (2014-2020).