Nieuws

Gerdinand Bosch, directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) bij Avans Hogeschool, is de winnaar van de SURF Onderwijsaward 2021. Deze prijs wordt sinds 2016 elk jaar uitgereikt aan pioniers die zich inzetten voor technologische innovatie in het onderwijs.

Waarde toevoegen voor studenten en docenten

Gerdinand kreeg de prijs uit handen van Christien Bok, Innovatiemanager ICT & Onderwijs bij SURF. “De visie van Gerdinand is dat technologie waarde toevoegt voor studenten en docenten. Voor studenten leidt dat tot persoonlijk, flexibel onderwijs. En docenten krijgen daardoor alle ruimte voor het inzetten van creativiteit in hun lessen. ‘Value for education’ is zijn motto.” Gerdinand kreeg ook complimenten voor zijn vastberadenheid en zijn constructieve houding.

Samen de uitdaging aangaan

In de Ambitie 2025 van Avans is een belangrijke rol weggelegd voor technologie, waardoor we flexibel onderwijs kunnen aanbieden. Met DIF staat Gerdinand voor de opgave om die nieuwe technologie een waardevolle plek te geven in het onderwijs. “Een grotere uitdaging dan we ooit zijn aangegaan. En dat moet echt samen, samen, samen”, benadrukt hij.

Aanmoediging om door te gaan

Sarah Wilton, lid van het College van Bestuur: “Het is een bevestiging dat de visie die Gerdinand uitdraagt de goede is en dat deze past bij onze ambitie en de invulling daarvan. Voor Avans is dit een bevestiging en aanmoediging om ermee door te gaan.”