Nieuws

Avans Hogeschool en bedrijven Enexis Netbeheer, Spie, Hoppenbrouwers Techniek, CroonWolter&Dros, RWE, MPC Energy, Volker Energy Solution, Batenburg energie, Hyteps, en Baas infra sluiten een pact om het tekort aan technisch opgeleid personeel op het gebied van elektrotechniek tegen te gaan. Het gaat de regiobedrijven om de aanpak van het huidig tekort. Maar er is zeker ook een focus op de toenemende vraag van personeel rondom de energietransitie.

Samen onderwijs vormgeven

Vanuit de gedeelde uitdaging gaan de partijen intensief optrekken rondom het samen vormgeven van de opleiding elektrotechniek, zodat onderwijs en praktijk nog dichter op elkaar zitten. Denk aan gastlessen, opdrachten in projecten, excursies, afgesproken stage en afstudeerplaatsen, meedoen aan bedrijvendagen, sponsoring labs en een werkveldadviesraad.

Noodzakelijk

Bedrijven in de nutssector kampen nu al met een flink tekort aan technisch personeel. Die schaarste zal naar verwachting alleen maar toenemen. Nederland zit middenin een energietransitie met onder meer de elektrificatie van de samenleving. Kijk bijvoorbeeld de toename van elektrisch rijden en het afstappen van het gebruik van aardgas. Hierin speelt de aanpassing van het elektriciteitsnetwerk een cruciale rol. Om dit tot een succes te maken is meer technisch opgeleid personeel noodzakelijk.

Co-creatie

Deze vorm van samenwerken sluit naadloos aan op toekomstvisie van Avans, de Ambitie 2025, waarin co-creatie met de beroepspraktijk een belangrijk thema is. Daarnaast is de energietransitie een van de zogeheten zwaartepunten op onderzoeksgebied bij Avans. Met het pact willen de bedrijven en Avans de opleiding aantrekkelijk maken zodat de jeugd kiest voor een richting die een bijdrage levert aan de energietransitie.

Het is het eerste pact dat onderdeel uitmaakt van een landelijk initiatief dat is opgezet door Dutch Power en Stichting 3-E. Dutch Power is een vereniging van 70 vooraanstaande bedrijven in de energievoorziening. 3-E is een stichting ter bevordering van energietechniek in het hoger onderwijs en onderzoek.