Nieuws

Om de natuur te helpen herstellen en het CO2-gebruik van Avans Hogeschool te compenseren, bedachten Greenoffice-studenten een plan. Lisa Heyman en Nick den Bol droomden groot: door een boom cadeau te doen aan alle afstudeerders van Avans, kun je een nieuw bos creëren. De droom is uitgekomen.

Voor de realisatie van de pilot zochten ze samenwerking met Stichting Life Terra en zaterdag 6 november hebben zij samen met alumni de eerste 4.000 uitgereikte afstudeerbomen geplant. Daarvoor stelde gemeente Den Bosch grond beschikbaar bij de Diezemonding. De gemeente is daarmee de eerste grondeigenaar uit de Avansdriehoek Breda – Den Bosch – Tilburg, de plek waar Avans het bos in 3 robuuste delen wil creëren.

Van pilot naar nieuw bos

Het initiatief van de studenten kreeg veel bijval en de pilot groeide razendsnel. “De Afstudeerboom symboliseert de groei die studenten doormaken bij Avans en die na hun studie natuurlijk ook doorgaat”, aldus Nick en Lisa. “Het is een cadeau met een positieve impact op het klimaat, zoals past bij een duurzame hogeschool”, zegt ook bestuursvoorzitter van Avans Philippe Raets. “Vandaar dat ik dit initiatief graag mee oppak.”

Zo’n 4000 Avans-studenten die afstudeerden in 2021 kregen bij hun diploma-uitreiking een boom cadeau. Tijdens het Alumni Boomplantevent op 6 november konden zij zelf de boom planten. Het College van Bestuur van Avans Hogeschool wil de pilot een vervolg geven. De nieuw aan te planten bebossing in het Van Gogh Nationaal Park i.o. kan zo de komende jaren groeien naar 100.000 bomen.

Bekijk de video van de Avans boomplantdag:

Co-creatie

Gemeente Den Bosch is enthousiast over het initiatief. Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat): “Een supertof idee van deze studenten, en heel goed dat het ook echt is gestart. Zo brengen we samen meer groen en meer bos in en om de stad. Mooi, en nodig voor een gezond, groen en klimaatbestendig Den Bosch”.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt de uitvoering van het programma Meer bos. Wethouder Mike van der Geld en gedeputeerde van de Provincie Hagar Roijackers waren natuurlijk ook aanwezig bij het Alumni Boomplantevent.

Samen met de gemeente is door Stichting Life Terra een plantplan gemaakt met 11 verschillende boomsoorten. Het plan sluit aan op de lokale omgeving en waarborgt de beoogde biodiversiteit. Het is de missie van Life Terra om de komende 5 jaar 500 miljoen bomen in Europa te planten en om mensen in staat te stellen om nu klimaatactie te ondernemen.