Nieuws

Op de Dutch Design Week in Eindhoven is een gids gepubliceerd voor ontwerpers en bouwers die kennis over en toepassing van Snel Hernieuwbare Materialen (SHM) nastreven. 26 Avansstudenten en 21 externe partners werkten aan de totstandkoming van de gids. De Eindhovense wethouder Rik Thijs nam het eerste exemplaar in ontvangst van projectleider Gie Steenput.

In de bouwwereld is een totale omslag in denken nodig. De industrie is verantwoordelijk voor 38% tot 39% van de totale CO2-uitstoot op aarde1. Alleen al de productie van bouwmaterialen zoals staal, cement en glas is goed voor 11% van die totale CO2-uitstoot2. SHM, die de natuur in een relatief korte tijd kan produceren en die tijdens dat natuurlijke productieproces CO2 opslaan in plaats van uitstoten, bieden een uitkomst.

Human Capital

Gie Steenput, architect en onderzoeker aan het lectoraat Biobased Bouwen van het Centre of Expertise Biobased Economy bracht 26 studenten en 21 externe organisaties bij elkaar om de mogelijkheden te concretiseren in een nieuwe gids. Hij vertelt: “Een transitie begint met het omvormen van talent voor de toekomst. In onze minor CO2-negatief ontwerpen leren we onze studenten radicaal anders te denken in plaats van voort te borduren op het bestaande”. De studenten onderzoeken dus niet louter theoretisch hoe het anders zou móeten, maar hoe het daadwerkelijk nu al anders kán. Met materialen die nu al gewoon op de markt zijn. “Zij vormen zo het human capital van de toekomst en in hun kielzog nemen we alvast tientallen organisaties mee. En dat worden er nog veel meer”, aldus Steenput.

SHM stimuleren

Steeds vaker en door heel Nederland ontstaan initiatieven waar gewerkt wordt met SHM. Toch zijn dat vaak nog op zichzelf staande projecten. Een studie van NIBE laat zien dat de opgelegde doelen voor de terugdringing van onder meer CO2-uitstoot niet gehaald zullen worden als SHM niet betrokken wordt bij de voorgestelde circulaire economie. Politieke wil is onontbeerlijk voor de broodnodige schaalvergroting en met het in ontvangst nemen van de gids Ontwerpen met SHM onderstreept wethouder Rik Thijs dat; “De gezamenlijke overheden moeten het gebruik van SHM stimuleren en de drempels die er nog zijn verlagen. Deze gids is één van de puzzelstukjes voor implementatie van SHM in de bouwwereld en daarmee de transitie naar een fossielvrije industrie.” ‘The New Block’, de plek waar de overhandiging plaats vond en waar tijdens de Dutch Design Week de Exploded View is gepresenteerd, is ook zo’n puzzelstukje. “Een speeltuin waar kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden elkaar ontmoeten en waar daadwerkelijk gebouwd gaat worden met SHM.”

Gids voor iedereen beschikbaar

Bekijk de gids Ontwerpen met Snel Hernieuwbare Materialen

De gids is het resultaat van het mini-PPS project ‘Ontwerpen met SHM’, gesubsidieerd door TKI BBE. Het project was onderdeel van de minor ‘CO2-negatief ontwerpen’ schooljaar 2020-2021, aan de Academie voor Bouw en Infra, Avans Hogeschool, Den Bosch en Tilburg. 

1Verenigde Naties. (16 december 2020).
2International Energy Agency. (december 2019).