Nieuws

Stimulans onderzoek naar overbruggen communicatiekloof tussen doven en niet-doven door sensory augmentation.

Jaarlijks stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9 miljoen euro beschikbaar voor promotieonderzoek door docenten. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent deze beurzen toe aan een selecte groep docenten, die met hun onderzoek de kwaliteit van het onderwijs verbeteren én de aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken.

Technologie voor nieuwe ideeën

Het promotieonderzoek van Witter richt zich op het overbruggen van de communicatiekloof tussen doven en niet-doven. Bestaande ondersteunende toepassingen blijken in de praktijk weinig effectief of niet acceptabel te zijn en slechts in specifieke gevallen te helpen.

Sensory augmentation technologie lijkt wel de potentie te hebben om in het dagelijks leven, en breder inzetbaar, een ondersteunende rol te vervullen en communicatie te ondersteunen. Bij Sensory augmentation helpen technische toepassingen het menselijk waarnemingspalet te vergroten. Bijvoorbeeld een apparaatje dat de afstand tot objecten omzet in trillingen en zo blinden en slechtzienden helpt bij het bewegen in hun omgeving. Dit maakt nieuwe zintuiglijke waarneming mogelijk. Om de techniek nog verder te ontwikkelen is een hulpmiddel ontwikkeld helpt om virtuele objecten te ‘voelen’. Objecten dus die je dus in de werkelijke wereld zelf niet ziet.

De verwachting is dat het onderzoek naar deze technologie leidt tot nieuwe ideeën. Ideeën die toepasbaar zijn om de interactie tussen doven en horenden aan te wakkeren en te ondersteunen. Doel is het stimuleren van wederzijdse empathie door beide partijen de wereld op een vernieuwende manier te laten waarnemen en ervaren. Het onderzoek vindt niet plaats in een kunstmatige situatie maar juist in de dagelijkse werkelijkheid. Het zal inzicht geven in relevante mogelijkheden en behoeften die op hun beurt de technologie weer vormgeven.

Ruimte voor onderzoek

Collega’s en bekenden reageerden enthousiast op de toekenning van de promotiebeurs. “Aan de ene kant voelt het als een erkenning voor het Sensory Augmentation onderzoek dat ik in de voorgaande jaren bij Caradt uitvoerde, aan de andere kant geeft het me de ruimte met meer aandacht het onderzoek verder aan gaan”, aldus Witter.

Door toekenning van deze beurs kan Witter de komende vijf jaar een substantieel deel van zijn werktijd inzetten voor promotieonderzoek. Dit combineert hij met lesgeven en het begeleiden van studenten in toegepast onderzoek, bij de opleiding Communication & Multimedia Design van Avans in Breda.

Nieuwe kennis delen

Michel Witter voert het onderzoek uit binnen het lectoraat Situated Art and Design van expertisecentrum Caradt (Centre of Applied Research for Art, Design and Technology) van Avans. Uiteindelijk promoveert hij aan Tilburg University, School of Humanities and Digital Sciences, Department Communication and Cognition. In het onderzoek zijn naast het onderwijs ook andere partijen betrokken, zoals bedrijven, overheidsorganisaties en inhoudsdeskundigen en levert voor deze partijen relevante kennis op. Deelonderzoeken worden samen met studenten uitgevoerd en tussenresultaten uit het onderzoek past men direct toe in het onderwijs.