Nieuws

Philippe Raets is door de Raad van Toezicht (RvT) van Avans Hogeschool benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Raets is nu nog actief in dezelfde functie bij ROC Zadkine, een grote mbo-instelling in Rotterdam. De nieuwe voorzitter begint per 1 september bij Avans en volgt Paul Rüpp op. Hij kondigde zijn vertrek dit voorjaar aan.

De RvT is ervan overtuigd een uitstekende bestuurder voor Avans te hebben gevonden. Ruud Vreeman, voorzitter van de RvT: “Raets combineert een indrukwekkende staat van dienst in het publieke domein met een groot onderwijshart en een creatieve geest. Met zijn brede ervaring en zijn oog voor de studenten, medewerkers en actuele grote maatschappelijke opgaven, is hij bij uitstek geschikt om samen met de andere collegeleden Jacomine Ravensbergen en Sarah Wilton leiding te geven aan de implementatie van de Ambitie 2025.”

Veel ervaring als bestuurder

Philippe Raets is bestuursvoorzitter bij Zadkine sinds 2017. Daarvoor was hij gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Rotterdam. Eerder werkte hij bij de rijksoverheid, gemeenten en onderwijsinstellingen. Zo was hij onder andere directeur Bestuurs- en Managementondersteuning bij gemeente Amsterdam, directeur Financiën en Economische Zaken bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en waarnemend secretaris-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Raets: “Ik ben zeer verheugd om toe te treden tot Avans Hogeschool. Een prachtige, ambitieuze onderwijsinstelling in een ondernemende en dynamische regio. Samen met collega CvB-leden Sarah en Jacomine en met de 3.300 Avans-medewerkers wil ik aan de slag om de Ambitie 2025 ten volle te realiseren.”