Nieuws

Als allereerste Avans-academie heeft Avans Academie Associate degrees (AAAd) Edubadges mogen uitreiken aan studenten. Naast hun ‘normale’ diploma ontvingen ze deze nieuwe digitale insignes waarmee ze kunnen aantonen over uiteenlopende competenties te beschikken.

Edubadges; voor velen is het nog een onbekend begrip. Begrijpelijk, want de badges vloeien voort uit een pilot waaraan Avans deelneemt. Ze worden vergeven aan studenten die hebben bewezen te voldoen aan de zogenoemde 21 century skills. Deze skills bestaan uit vier modules: communiceren, creatief denken, kritisch denken en samenwerken.

Sabrina

De Associate degrees studenten van de opleidingen Communicatie en Finance die bewezen de vier skills te beheersen, zijn nu dus bekroond met een Edubadge. Sabrina Stam-Leenman is een van hun: “Dat is wel bijzonder”, vertelt Sabrina. “Het waren leerzame modules waar ik oprecht veel aan heb gehad.”

Workshops en e-learnings

En dus lijkt de SURF pilot voor Edubadges, waaraan andere hogescholen ook deelnamen, na het eerste jaar van deelname een succes . Om deel te nemen volg je workshops en e-learnings. Om het geleerde in praktijk te brengen maak je cases en voer je een eindopdracht uit. Waar de behaalde competenties aan voldoen bij deze 4 modules lees je hier.

Ambitie

Edubadges zijn een vorm van microcredentials die een zelfstandige waarde aan een onderwijsmodule koppelen. Avans zet met een nieuw onderwijsmodel in op meer keuzevrijheid voor studenten en flexibilisering en modularisering van het onderwijs. Met behulp van Edubadges kun je je na het behalen van een module direct aantonen over welke competenties je beschikt. 

Uitreiking

Aangezien het bedrijfsleven ook gebruik maakt van Edubadges kan een student al voorsorteren op zijn persoonlijke carrièrepad. In de wereld waarin een leven lang ontwikkelen centraal staat, wordt het zo makkelijker om in het bedrijfsleven die inmiddels ook werken met Edubadges, competenties aan te tonen. Meer weten over de allereerste uitreiking? Punt was aanwezig bij het opspelden van de badges.