Nieuws

De opkomst van dataplatforms is niet meer weg te denken. TomTom, Uber, Thuisbezorgd.nl en de vele social media platforms maken deel uit van ons dagelijks leven. Meestal zijn dit internationale platforms. Daarnaast zien we dataplatforms opkomen die op landelijke of regionale schaal georganiseerd worden, die verbonden zijn met een gemeenschap van burgers of ondernemers. Dergelijke datagemeenschappen (datacommons in internationaal jargon) maken een snelle ontwikkeling door. Het lectoraat Digitalisering onderzoekt en ontwerpt samen met burger coöperaties, gemeenten, de Provincie Noord-Brabant, veiligheidsregio’s en zorgaanbieders de randvoorwaarden voor deze datacommons.

Bouwen aan een duurzame en veilige samenleving
Voor de Provincie N-Brabant en BrabantAdvies is het lectoraat Digitalisering en Veiligheid de kennispartner in het zoekproces naar de juiste randvoorwaarden. De Provincie wil hierin een aantal rollen ontwikkelen, samen met gemeenten en maatschappelijke stakeholders. Deelname in uitvoering van ‘maatschappelijke opgaven’ voor de Brabantse samenleving staan hierbij centraal, zoals de transities naar een duurzame en veilige samenleving.

Mini-symposium
Op donderdag 3 juni presenteerde BrabantAdvies tijdens een online mini-symposium zijn advies: Dataplatforms: de voedingsbodem voor morgen.  Hoe dataplatforms ondernemen, samenwerken, samenleven en besturen in Brabant veranderen.’ Dit advies is gebaseerd op eerdere studies die het lectoraat Digitalisering en Veiligheid samen met BrabantAdvies uitvoerde (hieronder, in 2018) en een actuele studie.

Casestudies
In het actuele rapport presenteren wij een verkenning naar de ontwikkeling van platformorganisaties in N-Brabant die kansrijk zijn voor deelname in de realisatie van maatschappelijke opgaven. Er zijn twee casestudies uitgevoerd. Een rond burgercooperaties zoals Midden-Brabant Glas, eentje rond Zorg en Sociale Kwaliteit. Deze twee kansrijke ontwikkelingen zijn vervolgens getoetst in het perspectief van de netwerksamenleving, waarin deze platformen en daarmee verbonden datacommons onderdeel uitmaken van diverse sociale en organisatienetwerken. Voor deze analyse is tevens een literatuurstudie uitgevoerde waarin concepten rond datacommons, netwerksturing, innovation journeys en coproductie zijn samengebracht.

Rapport aangeboden aan provincie
Dit rapport draagt argumenten en elementen aan voor een politiek-bestuurlijk handelingsperspectief voor de Provincie, waarin bestuurlijke, ethische en juridische aspecten worden geadresseerd.

Lees het rapport 'Een multilevel perspectief op de rol van de provincie Noord-Brabant in een digitaliserend landschap: maatschappelijke opgaven, netwerksturing en dataplatformen voor data commons'