Nieuws

Lectoraat Smart Energy draag actief bij aan onderwijs , in het bijzonder aan de opleidingen Werktuigbouwkunde en Environmental Science

Binnen het lectoraat Smart Energy is veel kennis beschikbaar met betrekking tot de energietransitie. Het delen van deze kennis met opleidingen van Avans is belangrijk en gebeurt steeds meer. Door drie voorbeelden te geven wordt duidelijk hoe het lectoraat haar kennis dicht bij de studenten brengt. 

Het delen gebeurt tijdens alle 4 de studiejaren van een bachelor opleiding en neemt qua complexiteit per studiejaar toe.  

Afgelopen half jaar is door Njord van Erck (docent-onderzoeker bij Smart Energy) concreet het volgende aan kennis gedeeld met opleidingen. 

Eenvoudig beginnen bij lesjaar 1 werktuigbouwkunde 

Ten behoeven van een projectmodule over Duurzame Ketenbeheer opleiding werktuigbouwkunde heeft het lectoraat een 15-tal losse duurzame energie-componenten als onderwerp aangeboden voor het project.  Dit werd gedaan door middel van een video-introductie waarin ook het lectoraat Smart Energy aan de studenten werd ge├»ntroduceerd. 

Stijging van complexiteitsniveau in lesjaar 2 middels een energiesysteem 

Hier heeft het lectoraat voor dezelfde opleiding een bijdrage geleverd aan de module Energie Technische Systeem Ontwikkeling, door een 10-tal energie-systemen aan te bieden als hoofdonderwerp. Tevens is een methodiek aangeboden hoe er systematisch een verbetering van een energie-systeem kan worden uitgevoerd. 

Samenwerking tussen studenten, werkveld en lectoraat in lesjaar 3 

 In het derde voorbeeld werd er een gastcollege gegeven aan de studenten van de Engelstalige opleiding Environmental Science. Hier ging de bijeenkomst over welke aspecten belangrijk zijn om te  komen tot een energiebalans. De verschillende opdrachten werden in dit geval door het werkveld aangeboden (bijvoorbeeld combinatie van gemeente Breda en de firma Ecovat met onderwerp aquathermie). De studenten werden gevraagd om zelf een nieuw energie-systeem te bedenken waarmee het verwarmen en koelen van een woonwijk in Breda kon worden gerealiseerd. 

Belangrijk bij het delen van kennis is dat dit in stappen gaat en aansluit op het juiste kennisniveau van de studenten. Dat studenten de uitdaging van de energietransitie serieus nemen blijkt uit de positieve reacties op de aangeboden kennis. Vooral de kritische vragen die er komen naar aanleiding van een bijeenkomst geven duidelijk blijk van het plezier waarmee ze bijdragen aan het verduurzamen van onze maatschappij.