Nieuws

Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie, lector bij Avans Hogeschool en bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit. Zij is nu ook benoemd als lector aan de Politieacademie.

Hoe ga je als politieprofessional om met geweld in relaties van afhankelijkheid? Dat is waar Janine Janssen als lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan de Politieacademie zich op gaat focussen. Professionals die met bijvoorbeeld huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of mensenhandel te maken krijgen, komen voor uitdagingen staan. Janssen onderzoekt hoe we de deskundigheid van professionals vergroten bij de aanpak van deze typen geweld.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, dierenmishandeling en stalking hebben alle gemeen dat de dader een bekende is van het slachtoffer. Janssen: ‘Het is echter wel van belang om de verschillen tussen deze typen geweld te kennen, omdat ze een andere aanpak behoeven.’

Complexe vraagstukken
Deze vormen van geweld roepen complexe vraagstukken op voor verschillende instanties, waaronder de politie. ‘Wat je ziet bij bijvoorbeeld huiselijk geweld is dat er veel factoren zijn die het geweld doen voortbestaan. Er is een acuut veiligheidsprobleem waar de politie een rol heeft, maar er kan ook sprake zijn van verslaving en schulden. Dat maakt dat je met verschillende specialisten, zoals met de crisisopvang en maatschappelijk werkers een zaak moet aanpakken, maar wie heeft dan welke rol?’ Janssen weet dat die samenwerking niet zomaar vlekkeloos verloopt. ‘Het is niet alleen mensen bij elkaar zetten. De politie heeft een dader georiënteerde visie op een zaak. Een verhoor bij de politie is natuurlijk een ander gesprek dan een intake bij de opvang. Het heeft een ander doel in een andere context.’ Dat laat zien dat de politie in een ingewikkelde omgeving hun werk moet doen.

Bruikbaar voor de praktijk
Janssen heeft tot doel met haar lectoraat om de (aankomend) politieprofessional te helpen bij het op tijd herkennen en aanpakken van deze typen geweld. Janssen: ‘Ik vind het belangrijk dat ik iets maak dat bruikbaar is voor de praktijk. Zo draag ik graag bij aan het onderwijs, maar ook aan bijscholing van de blauwe teams. Zo vergroten we de deskundigheid en bekwaamheid van professionals.’

Op verzoek van korpsleiding politie
Janine Janssen is cultureel antropoloog en al jaren onderzoeker op het gebied van criminologie. Ze promoveerde aan Rijksuniversiteit Groningen. Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en verbonden aan de Open Universiteit als bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie. Ze combineert deze functies met haar functie aan de Politieacademie, die tot stand kwam op initiatief van plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer, en Willem Timmer van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld.
 

De Politieacademie richt zich met haar onderzoek op het versterken van de verbindingen tussen politieonderwijs, politiekundige kennis en onderzoek, en de politiepraktijk. De Politieacademie werkt samen met veiligheidspartners en andere kennis- en onderwijsinstellingen die onderzoek doen en kennis ontwikkelen die de politieprofessie versterkt.