Nieuws

Avans Hogeschool ziet al 2 jaar op rij een toename van studenten bij de opleiding Verpleegkunde. Ondanks de mooie resultaten op de instroom van nieuwe medewerkers blijft de uitstroom van zorgpersoneel te hoog. Wat is de meest effectieve aanpak om zorgpersoneel duurzaam voor de sector te behouden? Op die vraag zoekt Avans samen met 24 zorgorganisaties en -opleiders uit Brabant een antwoord in het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel. Maandag 17 mei is de officiële start van het 4 jaar durende actieprogramma, waarvan de hogeschool samen met Transvorm, stichting IZZ en het Regioteam Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport initiatiefnemer is.

Onderzoek uitstroom

In de aanloop naar het actieprogramma deed Avans Hogeschool met de andere initiatiefnemers Transvorm en stichting IZZ uitgebreid onderzoek naar de problematiek en redenen van vertrek van zorgmedewerkers. De onderzoeken zijn samengebracht in een publicatie met concrete aanbevelingen en verbeterpunten op 3 thema’s: onboarding (een goede stage en/of inwerkperiode en een warme overdracht tussen onderwijs en praktijk), ontwikkelmogelijkheden (loopbaan- en specialisatiemogelijkheden) en organisatieklimaat (goede werksfeer, samenwerking binnen teams en goede communicatie).

Het zijn precies deze thema’s waarmee de deelnemende organisaties van het actieprogramma nu aan de slag gaan. “Naast het opleiden van zorgprofessionals voelt Avans ook de verantwoordelijkheid hen goed te begeleiden op de arbeidsmarkt. Dit doen wij door samen met de regionale zorgpartners en -opleiders acties in te zetten die erop gericht zijn onze studenten duurzaam in te zetten in de zorg. Wij zijn trots op deelname aan het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel want met een sectorbrede aanpak komen we verder”, aldus Tina Hoogstraaten, directeur Academie voor Gezondheidszorg van Avans.

Deelnemers

Avans Hogeschool neemt deel aan het actieprogramma samen met ROC De Leijgraaf, ROC Tilburg, Summa College, Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, Koning Willem I College, Curio, Dichterbij, Thebe, SGE, Surplus, BrabantZorg, SWZ, Zorggroep Elde Maasduinen, GGZ WNB, ASVZ, SDW, Stichting De Wever, Tante Louise, Arons zorg, Actief Zorg, Koninklijke Visio, Stichting Bravis Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en Amphia Ziekenhuis.

Meest effectieve aanpak

Begin 2021 hebben alle deelnemende organisaties een eigen actie ontwikkeld om personeel te behouden. De acties worden in de praktijk ingezet en de komende 4 jaar op vaste momenten geëvalueerd en bijgeschaafd. Dit alles moet resulteren in de meest effectieve aanpak voor het behoud van zorgpersoneel. Elk kwartaal komen de leerteams samen om ervaringen te delen, acties bij te sturen waar nodig en te leren van elkaar. Tweemaal per jaar delen zij de harde resultaten van hun acties. Resultaten worden gemeten aan de hand van in- en uitstroomcijfers, ziekteverzuim en medewerkerstevredenheidonderzoeken.

Kick-off 17 mei

De kick-off van de uitvoeringsfase van het actieprogramma vindt vanwege coronabeperkingen online plaats. Tina Hoogstraaten van Avans is dagvoorzitter van dit event. Speciale gasten zijn Doekle Terpstra, voorzitter van de commissie Werken in de Zorg en adviseur van de minister, en Sabine Uitslag, chief inspiration officer van Werkplezier in de Zorg. Zij komen inzichten delen en doen mee aan een paneldiscussie. Tot slot presenteert elk leerteam uit het actieprogramma zich in maximaal 2 minuten. Maandag 17 mei vanaf 10:15u is de kick-off live te volgen. Aanmelden kan hier.

“Natuurlijk hopen we ook andere zorg- en welzijnsorganisaties aan te sporen om aan de slag te gaan met acties op behoud van zorgpersoneel. Alleen met elkaar komen we verder en wanneer we samen de mouwen opstropen kunnen we langdurige oplossingen vinden voor het tekort aan zorgpersoneel in Brabant”, aldus Tina Hoogstraaten.