Nieuws

Hoe kunnen burgers, woningcorporaties, overheden en betrokken bedrijven samenwerken om het energiegebruik in de gebouwde omgeving CO2-neutraal te maken? En wat kunnen we leren van ‘best practices’? Praat erover mee op 2 juni.

De vragen staan vanuit verschillende perspectieven centraal in de online talkshow ‘Samen energie maken’ op 2 juni van 15.00 – 17.00 uur. De talkshow wordt georganiseerd door Avans Hogeschool en Tilburg University. Samen met een expertpanel en ervaringsdeskundigen verkennen we innovatieve samenwerkingsvormen, systeeminnovaties en economische modellen. Ook bespreken we bestaande initiatieven waarin burgers, overheden en bedrijven op succesvolle wijze de energietransitie in de bewoonde omgeving realiseren.

Expertpanel en ervaringsdeskundigen

Panelleden Godelieve Spaas (Avans Hogeschool), Saskia Lavrijssen (Tilburg University) en Perica Savanović (Avans Hogeschool) delen vanuit de LocHal in Tilburg hun inzichten. Zij gaan onder leiding van Martijn Groenleer van Tilburg University met elkaar, het online publiek en ervaringsdeskundigen in gesprek. Deze ervaringsdeskundigen vertellen over de ‘best practices’ Urban Living Lab Breda, EnergieRijk Den Haag en Spinderwind. Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter Avans Hogeschool, trapt de bijeenkomst af.

Lees meer informatie en meld je aan.