Nieuws

Vanuit het expertisecentrum KIND, Ouder en Detentie werken studenten aan onderzoek en beroepsinnovaties voor kinderen met een gedetineerde ouder. Het centrum is onderdeel van het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken. Studenten die kozen voor de minor Werken in Gedwongen Kader werkten in dit expertisecentrum aan 3 bijzondere projecten, ondersteund door docent-onderzoeker Elsbeth Kamphuis. Een vierde onderzoek loopt nog.

In de 3 afgeronde projecten staat het herstel van de relatie tussen kind en gedetineerde ouder centraal. In het nog lopende project Briefkracht staat het herstellen van de relatie met zichzelf en het sociaal netwerk centraal. Bij elk van onderstaande projecten lag de focus anders.

1. Vader-kind contact op de terroristenafdeling van PI Vught 

Op de terroristenafdeling is een positief familiecontact de belangrijkste beschermende factor. Contact met dierbaren heeft direct invloed op het proces van (de)radicalisering. In ‘ook terroristen hebben kinderen’ vertelt Yola Wanders, voormalig directeur terroristenafdeling PI Vught, over haar ervaringen. 

2. Politie en de aanhouding van ouders 

De impact op kinderen van een aanhouding in je eigen thuissituatie is groot. Studenten ontwikkelden, om het bewustzijn voor de aanwezigheid van kinderen bij een politie-inval te vergroten, een filmpje en Flyer 'Kinderen en invallen' voor de politie. 

3. Maatschappelijke beeldvorming over kinderen van gedetineerden 

Ouders laten hun kinderen alleen spelen met kinderen van gedetineerde ouders als ze weten waarvoor de ouder is veroordeeld. Dit was één van de opvallendste resultaten uit onderzoek en een enquête, uitgevoerd door studenten van Avans. Tijd voor een bewustwordingscampagne.

4. Project Briefkracht

In project Briefkracht schrijven de studenten brieven aan gedetineerden in PI Vught. En zij schrijven aan de studenten. Van mens tot mens. Elke brief eindigt met een vraag aan de ander. De eerste brieven liggen klaar om verstuurd te worden. Wat er aan vooraf ging? Onder andere een oproep van 32 studenten die de minor 'Werken in een gedwongen kader' volgen op Avans Hogeschool in Den Bosch.

Op deze manier krijgen de studenten als aankomende professionals een kijkje in het leven van een gevangene en hebben zij op hun beurt, ondanks de coronapandemie, sociaal contact en tijdsbesteding. Ook de schrijf- en taalvaardigheid wordt bevorderd. De geanonimiseerde brieven worden via de afdeling onderwijs ontvangen en verstuurd. De gedetineerden stellen met hulp van de docenten ook een geanonimiseerde brief op voor de studenten. Het schrijven van de brieven is laagdrempelig en vrijblijvend.