Nieuws

Onlangs vond de lancering plaats van het boek Diversiteit in het Sociaal Domein van Youssef Azghari. De schrijver neemt daarin de sociaal professional mee op weg naar intercultureel vakmanschap.

Azghari is docent-onderzoeker bij het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving. Diversiteit in het Sociaal Domein draait om de vraag welke factoren van invloed zijn op de identiteitsvorming en participatie van jonge Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. De vraag is ook wat zij nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij?

De beantwoording van deze vragen ligt volgens Azghari in het ontwikkelen van intercultureel vakmanschap. Geinteresseerden kunnen het boek hier bestellen.