Nieuws

Alumni van Avans Hogeschool die in 2018-2019 afstudeerden, zijn goed terechtgekomen, blijkt uit de HBO-Monitor. 92% vond binnen 3 maanden na afstuderen en dus voor de coronacrisis een baan. Die baan is veelal naar tevredenheid (75%) en op hbo-niveau (79%). Maar uit de monitor blijkt ook dat zij nadelen ondervinden van de coronacrisis.

Nadelige gevolgen coronacrisis

47% van de Avans alumni geeft aan dat de werksituatie voor corona beter was. 33% geeft aan dat de kansen om passend ander werk te vinden voor corona beter waren.

Tevredenheid over studie en docenten

Uit de HBO-Monitor blijkt ook dat alumni positief terugkijken op hun hbo-studie bij Avans. Avans scoort over de hele linie hoger dan het landelijke gemiddelde. De cijfers zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van vorig jaar. 76% is tevreden over de studie in het algemeen (landelijk is dit 69%). 80% zou opnieuw voor de opleiding kiezen (landelijk: 73%). Verder vindt 68% dat de opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt (landelijk: 65%). Tot slot is 77% tevreden over de docenten van Avans (het landelijke gemiddelde is 68%).

Eerste lichting Associate degreestudenten tevreden

Voor het eerst hebben alumni van de voltijd Associate degree opleidingen in Den Bosch de HBO-Monitor ingevuld. Deze nieuwe tweejarige hbo-opleidingen gingen in 2017 van start.

74% geeft aan tevreden terug te kijken op de gevolgde opleiding. 86% zou de opleiding zelfs aanraden aan anderen. 53% geeft aan dat de opleiding een goede basis is om te starten op de arbeidsmarkt (landelijke score voor vergelijkbare opleidingen: 56%) en 51% vindt de gevolgde Ad-opleiding een goede basis is om competenties verder te ontwikkelen (landelijk 70%).

Alle respondenten (40) gaven aan na hun opleiding een baan gevonden te hebben. 84% geeft aan dat dat hun functie goed aansluit op de gevolgde opleiding (landelijk 79%) en 78% vindt dat de gevolgde opleiding veel carrièremogelijkheden biedt (landelijk 70%).

Over de HBO-Monitor

De HBO-Monitor is een langlopend onderzoek onder afgestudeerden in het hbo, uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Bijna 26.681 van de benaderde alumni hebben dit jaar de enquête van de HBO-Monitor ingevuld, waarvan 1.971 oud-Avansstudenten. Ze deden dat ongeveer anderhalf jaar na afstuderen en gedurende de lockdown.