Nieuws

De voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool kondigt zijn vertrek aan. Na bijna 12 jaar legt Paul Rüpp in het najaar zijn functie neer. Het moment hangt af van het aantreden van de nieuwe voorzitter, maar naar verwachting per 1 september. Rüpp gaat zich onder meer richten op zijn toezichthoudende functies en nieuwe maatschappelijke activiteiten.

Rüpp: ‘Je neemt als bestuurder de hele dag beslissingen. Dit was de moeilijkste. Ik heb er dan ook lang over nagedacht. Maar het moment is goed: het fundament is ongelooflijk stevig en de eerste stappen in het verwezenlijken van de nieuwe, zeer uitdagende ambitie zijn gezet. Hopelijk kunnen we na de zomer zoveel mogelijk weer het normale hogeschoolleven hervatten. Volgend jaar wordt de blik alweer voorbij 2025 gericht. Het is goed dat een ander daar met frisse blik naar kijkt. En dan zijn 12 jaren een prachtige bestuurlijke periode geweest. Daar kijk ik nu al met veel tevredenheid en dankbaarheid richting de medewerkers op terug.’
 

In de top van vele rankings

Avans Hogeschool groeide in de periode dat Rüpp voorzitter was van 17.000 tot nu ruim 35.000 studenten. De hogeschool met locaties in Breda, Den Bosch, Tilburg en Roosendaal staat al die jaren in de top van vele rankings. Zo stond Avans tijdens het voorzitterschap van Rüpp onafgebroken op nummer 1 van de beste hogescholen in een van de 2 officiële landelijke rankings (Keuzegids HBO en Elsevier Beste Studies) en vaak bij beide tegelijk. Het zegt iets over de ambities van de organisatie en het kwaliteitsbesef van de medewerkers.

Avans ontwikkelde zich onder leiding van Rüpp tot toonaangevende onderwijsinstelling, maar ook werd de stap gezet richting het verzelfstandigen van de deeltijdopleidingen en het ontwikkelen van associate degree-onderwijs. Een succes, zo blijkt uit de snel groeiende studentenaantallen.

Interdisciplinair

Rüpp was ook jarenlang dagelijks bestuurslid van de Vereniging Hogescholen. Als portefeuillehouder deeltijdonderwijs maakte hij deel uit van de Commissie Rinnooy Kan over Leven Lang Leren. Destijds maakte hij zich al sterk voor interdisciplinair samenwerken om zodoende de complexe uitdagingen aan te gaan waar de samenleving voor staat. Interdisciplinariteit is niet voor niets een belangrijk onderdeel van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de hogeschool.

De Raad van Toezicht (RvT) ziet Rüpp niet graag gaan. ‘We betreuren het zeer dat Paul Rüpp besloten heeft om Avans Hogeschool te verlaten’, stelt Ruud Vreeman, voorzitter van de RvT. ‘Maar we wisten al even dat hij hier mee bezig was. Hij heeft dat plan voor enige tijd in de ijskast gezet, mede vanwege het eerdere vertrek van de vorige vicevoorzitter van het CvB. Maar zeker ook om de organisatie door de coronacrisis te loodsen. Dat tekent hem en dat waarderen we zeer Met zijn vertrek verliezen wij een bevlogen bestuurder die als oud-docent Nederlands zijn passie voor het onderwijs nooit heeft verloren.’

De komende periode zal de Raad van Toezicht het proces voor opvolging starten.