Nieuws

Avans Hogeschool start een pilot om te onderzoeken of thuistests op grotere schaal kunnen worden ingezet om coronavrije bubbels te realiseren voor studenten en docenten. En dat samen met HAS Hogeschool, het Koning Willem I College in Den Bosch, het Amphia Ziekenhuis in Breda en laboratorium Microvida.

Het doel is om meer en op een veilige manier onderwijs op locatie te laten plaatsvinden. “Wij willen meer perspectief bieden aan onze studenten en medewerkers, zonder verhoogd risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus ”, vinden bestuurders Dominique Majoor (KW1 C), Liz Chermin (HAS) en Jacomine Ravensbergen (Avans Hogeschool).

Coronavrije bubbels voor praktijkonderwijs

De onderzoekers richten zich op een oplossing die in enkele stappen en op korte termijn eenvoudig is uit te bouwen naar een systeem waarmee kleine coronavrije bubbels voor een paar duizend studenten gecreëerd kunnen worden. De grootte is mede afhankelijk van het totaal aantal studenten per onderwijsinstelling. Focus in de pilot ligt in eerste instantie bij het praktijkonderwijs dat nu al plaatsvindt op locatie en waar het soms lastig blijkt de anderhalve meter afstand te bewaren. 

Met deze pilot wordt onderzocht of met een digitaal begeleide zelfafname een veilige toegang op locatie kan worden gerealiseerd voor groepen studenten. Testen op de onderwijslocatie zelf is vanwege de grote hoeveelheid reisbewegingen, de afstandsregel, de doorlooptijd van een sneltest (15 minuten per individu) een grote uitdaging voor de veiligheid, hygiëne en logistieke haalbaarheid. 

Fysiek onderwijs en sociaal contact

In een recent onderzoek op de XL Teststraat van Tilburg  is een antigeen sneltest gevalideerd voor afname thuis. Hoewel nog niet gepubliceerd, biedt dit onderzoek mogelijkheden tot verder uitdiepen van deze testen, in dit geval dus om toegang tot fysiek onderwijs mogelijk te maken. Jacomine Ravensbergen: “Veel jongeren verlangen naar fysiek onderwijs en het ontmoeten van hun studiegenoten. Ik hoop dat deze pilot dat voor hen mogelijk gaat maken.”

In het onderzoek wordt ook meegenomen welke roostertechnische aanpassingen nodig zijn voor de bubbels, hoe de oplossing past binnen de huidige wetgeving en of er voldoende acceptatiegraad is voor zelftesten onder de studenten en docenten, die overigens op vrijwillige basis deelnemen.

Groen licht ministerie OCW

De rijksoverheid heeft recent de onderwijsinstellingen uitgenodigd plannen in te dienen om te komen tot een terugkeer naar fysiek onderwijs, en moedigt daarbij samenwerkingen aan. Avans heeft de pilot namens de partners ingediend en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft deze week groen licht gegeven om het onderzoek op te starten.
De samenwerkingspartners zijn direct van start gegaan om binnen hun eigen organisatie verder invulling geven aan de pilot. Binnenkort worden de eerste studenten en docenten uitgenodigd voor de eerste fase van het onderzoek. En zal meer informatie worden gedeeld over de opzet en uitvoering van de pilot.