Nieuws

De afgelopen maanden bouwde de gemeente Breda hard aan het vormen van een coalitie om gezondheid voor alle inwoners van Breda bereikbaar te maken. In navolging van het Nationaal Preventie Akkoord werkt de gemeente samen met GGD West-Brabant aan een Lokaal Preventie Akkoord.

In dit akkoord kozen zij om overgewicht in Breda terug te dringen. De focus ligt op 3 speerpunten: Gezonde Werkvloer, Gezond ouder worden en Gezonde inwoners van Hoge Vucht. Ook Avans Hogeschool verbindt zich aan het Lokaal Preventie Akkoord. Allereerst omdat in 2020 het Lectoraat Leven Lang in Beweging kartrekker was bij het project ‘Vraaggericht werken in Sport en Bewegen in Hoge Vucht’, dat ZonMw financierde.

Ondertekening

Daarnaast streeft Avans als grote werkgever in Breda ook naar een vitale werk- en studieomgeving. Avans wil vanuit die hoedanigheid meedenken en meedoen om het Lokaal Preventie Akkoord tot een succes te maken. Lector John Dierx van het Lectoraat Leven Lang in Beweging ondertekende namens Avans dit akkoord tijdens een door de GGD West-Brabant en gemeente Breda georganiseerde Drive Through op het Breepark op 21 januari. 

Er moet nog veel gebeuren aan de praktische invulling van dit akkoord, maar het begin is gemaakt. Maar liefst 32 publieke en private organisaties spraken hiermee de intentie uit om aan de slag te gaan om Breda vitaal te maken en houden in werk, studie en wonen. Alle afspraken zijn terug te lezen in het Bredaas Lokaal Preventie Akkoord