Nieuws

Het aantaal eerstejaars pabostudenten groeide dit jaar met 32 procent. Er startten ook meer studenten aan tweedegraads lerarenopleidingen. Alleen de educatieve masteropleidingen in het hbo blijven wat achter.

Dit collegejaar startten in totaal bijna 125.000 eerstejaars studenten aan een hogeschool. Dat is 10 procent meer dan het jaar ervoor. 

Pabo’s

Vooral de pabo’s groeiden explosief. Daar zijn maar liefst 6.849 studenten aan het eerste jaar begonnen, 1.648 meer dan vorig jaar. Dat is een groei van 32 procent. Voor een deel ligt dat aan de voorwaardelijke toelating van scholieren die vanwege de coronacrisis hun diploma nog niet op zak hadden of de pabo-kennistoets nog niet konden afleggen. De Vereniging Hogescholen onderzoekt nog of de uitval onder deze studenten dit jaar hoger is dan normaal.

Hoe de instroom van tweede- en eerstegraagds lerarenopleidingen was, lees je in het artikel van Punt.