Nieuws

Curio en Avans Hogeschool gaan samenwerken op het gebied van gerobotiseerde stadslandbouw. Hiervoor krijgen ze een kas van 300 m2 ter beschikking op de campus van Curio.

Donderdag 4 februari wordt een  Farmbot opgesteld in de kas op de campusaan de Frankenthalerstraat in Breda. Dit is een robot die kan zaaien, de plantjes op het juiste moment water kan geven en onkruid kan herkennen en bestrijden. Een van de aandachtsgebieden in het programma is het stimuleren van gezonde en veilige voeding om zo te werken aan gezondheid en vitaliteit.

Stimuleren stadslandbouw in Breda
Urban Living Lab Breda (ULLB) en het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) van Avans gaan samen met Curio onderzoeks- en onderwijsprogramma’s voor mbo en hbo ontwikkelen. Ze onderzoeken ook welke technologie er nog meer kan worden toegevoegd. Zo wordt gekeken of de Farmbot tot nog meer handelingen in staat is en nog beter zijn werk kan doen. Ook gaan ze bij inwoners van Breda de mogelijkheden van de Farmbot bekend maken om zo het gebruik ervan te stimuleren. Hiermee wordt stadslandbouw als maatschappelijke beweging in de stad gestimuleerd. De kennis uit onderzoek levert daarnaast ook ‘winst’ op voor zowel professionals in de praktijk als voor studenten en docenten in het onderwijs.

Verrijking praktijkonderwijs
Het werken met de Farmbot is een verrijking voor de praktische kennis van de Curio studenten van de opleidingen Vakbekwaam medewerkers Teelt en Vakexpert teelt en groene technologie. In de praktijk wordt nu al samengewerkt met Pixelfarming Robotics uit Andel. Dit bedrijf was in 2020 door Curio ook genomineerd als leerbedrijf van het jaar. Op termijn worden ook studenten engineering betrokken om de kop van de robot te bewerken.

Maatschappelijke beweging
Avans onderzoekers en studenten starten eerst met het plaatsen van de Farmbot. Daarna werken ze  verder aan projecten die het afgelopen jaar zijn gestart. Om het programma uit te bouwen tot een maatschappelijke beweging is programmamanager Marius Monen voor een dag in de week aangetrokken. Daarnaast zijn Daniel Telgen (lector Robotisering & Sensoring bij Avans Hogeschool), Raymond Sparreboom (kenniskringlid lectoraat Robotisering & Sensoring en initiatiefnemer ULLB) direct betrokken. Vanuit Curio zijn dat de docenten Bas Postma (vmbo - Curio prinsentuin van cooth) en Ardjan van Straaten (mbo - opleidingen groen en dier).