Nieuws

Veel vraagstukken in de veiligheidszorg zijn zo complex dat voor de aanpak ervan verschillende vormen van deskundigheid nodig zijn. Om mensen goed te kunnen ondersteunen, is het belangrijk dat alle betrokken professionals goed samenwerken. Maar in de praktijk is dat niet zo eenvoudig. Samenwerken, hoe doe je dat nou? Aan deze vraag wijdt het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties (ViA) van het Expertisecentrum Veiligheid in maart 3 webinars, tijdens de ‘Maand van de samenwerkende professionals in de veiligheidszorg’.

Bij veel vraagstukken in de veiligheidszorg spelen niet alleen kenmerken van individu of gezin mee. Ook aspecten uit de sociale omgeving en op maatschappelijk niveau hebben invloed. Om mensen die hulp nodig hebben goed te kunnen ondersteunen, is het van belang dat alle betrokken professionals goed met elkaar én met de mensen die hen nodig hebben samenwerken. Daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar in de praktijk is dat samenwerken lang niet zo eenvoudig. Samenwerken, hoe doe je dat nou? Aan deze ogenschijnlijk eenvoudige vraag wijdt het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties (ViA) in maart 2021 de ‘Maand van de samenwerkende professionals in de veiligheidszorg’.

Tijdens deze maand worden 3 webinars georganiseerd rondom dit thema. Problemen en kansen rond samenwerking worden geïllustreerd aan de hand van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De webinars zijn interessant voor alle (toekomstige) professionals in de veiligheidszorg.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Donderdag 4 maart, 14.00 – 15.00 uur 
Samenwerken: waarom is het zo moeilijk én zo belangrijk?

Janine Janssen is naast lector ViA bij Avans Hogeschool verbonden aan de Open Universiteit als bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie. Daar houdt zij zich bezig met de bestudering van problemen rond samenwerking bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In dit webinar beschrijft zij waarom samenwerking essentieel is en geeft zij een overzicht van knelpunten.

Donderdag 11 maart, 14.00 - 15.00 uur
Systemisch werken voor juristen

Samenwerking vindt onder meer plaats tussen professionals met verschillende achtergronden. In een goede samenwerking kunnen professionals hun voordeel doen met kennis uit andere disciplines. In dit webinar leggen Marjolijn Schram en Erik Nicolai uit wat juristen kunnen leren van ideeën van sociale professionals over ‘systemisch werken’. Het recht gaat uit van individuen, terwijl bij systemisch werken de sociale context waarin een individu problemen heeft centraal staat. 
Marjolijn Schram is gespecialiseerd familierechtadvocaat en mediator en Erik Nicolai is docent met specialisme familierecht aan de Juridische Hogeschool AvansFontys en onderzoeker bij het lectoraat ViA.

Donderdag 18 maart, 14.00 – 15.00 uur
Aandacht voor het recht voor sociale professionals

Lian Smits, bestuurder bij Sterk Huis, en Janine Janssen vertellen over het belang van samenwerking op het gebied van complexe scheidingen tussen sociale professionals en juristen. Daar waar in het vorige webinar de vraag centraal stond wat juristen van sociale professionals kunnen leren, gaat het in dit webinar om de vraag wat sociale professionals van juristen kunnen leren.

Geen kosten, wel aanmelden
Hebt u interesse in het bijwonen van één of meerdere van deze webinars? U bent van harte welkom!
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, aanmelden is wel noodzakelijk.
Dat kan bij Karlijn Juncker. Geeft u bij uw aanmelding aan naar welk(e) webinar(s) uw interesse uitgaat. Een aantal dagen voor het webinar ontvangt u de link voor deelname.