Nieuws

Op 10 december organiseerde NL-GO de eerste online Kennisdag. De leden van NL-GO, lectoren van 14 ‘Built Environment’- hogescholen in Nederland, SIA, BTIC, VH Domein Built Environment en Bouwend Nederland kwamen ‘online’ bij elkaar, met als gastsprekers Henk Visscher van BTIC en Marcus van Leeuwen van SIA.

Doel van deze kennisdag: Het geven van een eerste aanzet voor een langdurige integrale aanpak van maatschappelijke opgaven. Eén van de belangrijkste conclusies van de gesprekken: een integrale samenwerking/aanpak, waarbij multidisciplinair en intersectoraal praktijkgericht onderzoek wordt gedaan, is nodig om te kunnen innoveren. Een belangrijke vereiste voor versnelling en opschaling zijn kennisprogramma’s die op dezelfde uitgangspunten gebaseerd zijn.

Krachtige stappen
Na een plenaire aftrap zetten de deelnemers krachtige stappen tijdens de deelsessies op de Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) thema’s: ‘circulariteit’, ‘digitalisering’, ‘infrastructuur’ én ‘gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie’ en 'energietransitie bestaande bouw': werkgroepen zijn ingericht en opgestart. Tijdens de plenaire afronding bespraken de deelnemers de verdere voortgang.

Wordt vervolgd
NL-GO kijkt terug op een geslaagde eerste kennisdag en nodigt je graag uit voor de volgende Kennisdag op 21 april 2021. Wil je meewerken of deelnemen neem dan contact op met NL-GO coördinatie- en communicatieadviseur Marja van der Zanden ([email protected])!

 

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)