Nieuws

Niet alleen bij evenementen maar bijvoorbeeld ook bij noodhulp worden tenten vaak slechts tijdelijk gebruikt. Daarom werken onderzoekers samen met bedrijven om tenten en tentconstructies te vernieuwen en beter herbruikbaar te maken. Onder andere door het ontwikkelen van nieuwe materialen en het toepassen van bestaande materialen op een vernieuwende circulaire wijze: slimmer, beter én duurzamer. Bijvoorbeeld door circulair tentdoek te ontwikkelen, waarop door 3D-printen verstevigingen geïntegreerd worden, zodat hier flexibele zonnecellen op vastgemaakt kunnen worden. En tentdoek dus gebruikt kan worden voor het opwekken van energie.

Het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing (NMT) werkt daarom onder leiding van lector Amarante Böttger samen met bedrijven aan het project Methode voor Integrale Product- en Procesontwikkeling (MIPPO). Centraal in het project staat een complexe casus waarbij ontwikkelaars, tent producenten en -ontwerpers, een tentdoek voor zowel evenementen als noodhulp gaan innoveren.

Tijdens de kick-off gingen onderzoekers en professionals met elkaar in gesprek om de verschillende belangen in kaart te brengen en de gezamenlijke bijbehorende innovatiedoelen vast te stellen. In de komende jaren ontwikkelen de projectdeelnemers de beoogde innovaties en het gezamenlijke stappenplan en delen de ervaringen en inzichten, zodat ook andere creatieve professionals deze kunnen benutten voor innovatie en verduurzaming. Het betrekken van eindgebruikers en een zeer diverse klankbordgroep uit de creatieve industrie om de ontwikkelde kennis te toetsen en delen draagt hieraan bij en helpt alle partijen verder.

(foto: studenten van de opleiding New Design & Attitudes van St. Joost)

CLICKNL subsidieert MIPPO met fondsen van het NWO en de Ministeries van OCW en EZK, omdat dit innovatieproject bijdraagt aan het vinden van mensgerichte oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.