Nieuws

Bij Avans Hogeschool willen we alle studenten gelijke kansen geven. In december 2020 ondertekende lid van het College van Bestuur Jacomine Ravensbergen daarom de intentieverklaring van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs voor het VN-verdrag handicap. Maar wij besteden al jaren extra aandacht aan studenten die studeren onder bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld studenten die ook topsporter of ondernemer zijn. Of studenten met een functiebeperking.

Een van die studenten is Joanna Kamphuis. Officieel is ze derdejaars student Chemie, maar ze is inmiddels al aan haar vijfde jaar bezig. Joanna heeft een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), wat het lastiger maakt om haar opleiding binnen 4 jaar af te ronden. Voor ze aan haar opleiding begon, maakte ze een afspraak bij de studentendecaan. Toch ging het aan het einde van het eerste jaar bijna mis.

Studentendecaan denkt mee

Joanna: “Ik kreeg een negatief bindend studieadvies, omdat ik maar 50 van de vereiste 52 punten had gehaald. Maar ik wist helemaal niet dat autisme de kans op studievertraging groter maakt en dat de studentendecaan je kan helpen om die vertraging zo klein mogelijk te houden. Het is daarbij heel belangrijk dat je je studentendecaan constant up-to-date houdt. Van mij mogen ze bij de intake al heel duidelijk vertellen dat de studentendecaan kan meedenken en je handvatten kan geven om je opleiding goed te doorlopen. Desnoods vragen ze rechtstreeks of je autisme, ADHD of een andere beperking hebt. Dan weet de hogeschool direct welke studenten mogelijk extra hulp nodig hebben. En het zou ook fijn zijn als die studenten met elkaar in contact kunnen komen. Dan kunnen ze elkaar tips en steun geven.” Joanna kreeg extra tijd om haar propedeuse te halen en mocht toch doorgaan met haar opleiding. Daarnaast adviseerde de studentendecaan haar om een persoonlijk begeleider te zoeken die haar extra kan ondersteunen.

Tips via WhatsApp

“Ik heb nu al 3,5 jaar een begeleider van Amarant,” vertelt Joanna. “In het begin hielp ze me met plannen en huiswerk doornemen, daarna zijn we aan mijn algemene sociale vaardigheden gaan werken.” Joanna’s autisme uit zich namelijk vooral in sociale onbekwaamheid, zoals ze dat zelf noemt. “Dat is heel onhandig in projectgroepen. Ik heb alles inmiddels positief afgerond, maar het is ontzettend vermoeiend voor mij.” Sinds dit voorjaar heeft ze een nieuwe begeleider, die haar vooral met school helpt. Hij komt naar Avans om Joanna te observeren tijdens groepsopdrachten. “Nu alles door corona via Teams gaat, luistert hij mee tijdens projectoverleggen. Hij stuurt me tijdens het overleg tips via WhatsApp en achteraf evalueren we hoe ik het deed. Met die tips probeer ik een volgende bespreking beter te laten verlopen.” Ook haar docenten en studieloopbaanbegeleider helpen Joanna. “Daar nemen ze echt de tijd voor.”

Zonder de begeleiding vanuit Avans was Joanna na het eerste jaar naar het mbo gegaan, denkt ze. Al ging de begeleiding niet direct heel soepel. “De docenten en studieloopbaanbegeleiders waren heel erg bereid om mij te helpen, maar ze wisten nog niet zo goed hoe. Dat is inmiddels verbeterd. Ze hebben een lespakket gekregen waardoor ze beter weten wat ze moeten doen.”

Intentieverklaring

Lid van het College van Bestuur Jacomine Ravensbergen ondertekende in december 2020 de intentieverklaring van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs voor het VN-verdrag handicap. Jacomine: “Bij Avans bekommeren we ons al jaren om studenten met een functiebeperking. En ook in onze Ambitie 2025 neemt studentenwelzijn een belangrijke plek in. Maar wij zien studentenwelzijn veel breder. Het gaat ook om onze missie om het beste uit iedereen te halen. Dat doen we door ervoor te zorgen dat studenten hun eigen keuzes kunnen maken en door ze daarin te adviseren en ondersteunen. Daar hoort ook bij dat we studenten die onder bijzondere omstandigheden studeren extra ondersteuning bieden. Dat zijn niet alleen studenten met een functiebeperking, het gaat ook om studenten die topsporter of ondernemer zijn.” De ondertekening van het verdrag verandert voor de aanpak van Avans dus niet heel veel. “Maar,” aldus Jacomine “het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) heeft veel specialistische kennis en de ontwikkelingen staan ook op dit vlak nooit stil. Het ECIO is dus een heel waardevolle partij om mee samen te werken. We hebben dan ook met plezier en overtuiging het verdrag ondertekend.”

Studeren en topsport

Miguel Neumann is eerstejaarsstudent Commerciële Economie en speelt op hoog niveau hockey. Daarvoor maakt hij gebruik van de topsportregeling van Avans Hogeschool. Hij speelde bij Nederland onder 15 en onder 16. Op dit moment speelt hij bij Push in Breda en traint hij 4,5 uur per week. Wedstrijden zijn er in verband met corona niet. Hij kan zijn opleiding nu prima combineren met de trainingen, maar aan het einde van het seizoen kan dat zomaar veranderen. Dan gaat hij de selecties voor een seniorenteam in. Miguel: “Als je in een van de 3 hoogste klasses in Nederland speelt, kan de trainingstijd behoorlijk oplopen. Zeker in aanloop naar een toernooi, al zal ook dat in verband met corona anders zijn nu.”

Afspraken met studentendecaan

Aan het begin van zijn opleiding heeft Miguel direct contact opgenomen met de studentendecaan. “We hebben nog geen concrete afspraken gemaakt, omdat het nu niet nodig is. We hebben afgesproken dat ik het op tijd aangeef als ik zie dat het lastiger wordt om hockey met mijn opleiding te combineren. Bijvoorbeeld als een toernooi samenvalt met een tentamenweek of als een college gedeeltelijk overlapt met een training. De studentendecaan kan dan binnen Avans kijken hoe we het gaan oplossen.” Voor hockey kan het best lastig zijn om een topsportregeling te krijgen, weet Miguel van teamgenoten. “Het wordt vaak wat lager ingeschat dan bijvoorbeeld profvoetbal. Ik ben dus blij dat het bij Avans wel kan en dat ik het nu al heb kunnen regelen.”

Lees ook: Ambitie 2025: Welzijn verhogen door veerkracht te versterken.