Nieuws

In het schooljaar 2017-2018 is de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch (ASH) gestart met het werken en leren in leergemeenschappen.

De leergemeenschappen zijn een voorbeeld van co-creatief werken en implementeren, waarbij studenten en docenten intensief kennismaken met de hedendaagse praktijk, meedenken over die praktijk en zelfs mee-ontwikkelen. (subsidieaanvraag WSD, 2016).

Een leergemeenschap bestaat uit zowel eerste- als tweedejaarsstudenten, die in de praktijk samen met professionals en docenten aan sociale kwesties werken (Studiehandleiding Leergemeenschap ASH, 2017). Samen leren van, door en met elkaar is een belangrijk uitgangspunt van de leergemeenschap, waarbij de leden een gelijkwaardige relatie hebben.

Ieder lid heeft een specifieke rol. De kunst is om die verschillen in de samenwerking optimaal te benutten. De deelnemers kijken vanuit een ander perspectief naar vraagstukken, wat ook een bepaalde rolverdeling teweeg kan brengen (Studiehandleiding Leergemeenschap ASH, 2017).

Het volledige onderzoek naar leergemeenschappen bij de Academie voor Social Studies in Den Bosch is gepubliceerd in dit digizine