Nieuws

Zorgorganisaties en mantelzorgers staan voor een flinke uitdaging: ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, waardoor de druk op mantelzorgers toeneemt. Studenten en docenten van Avans Hogeschool werken samen met docent en onderzoeker Niels de Beer mee aan de Bredase Inspiratiebus.

De Inspiratiebus rijdt sinds september langs verschillende Bredase zorginstellingen, wooncomplexen, onderwijsinstellingen en culturele centra. Het project is een initiatief van Avans en zorgverlener Amarant. Cultureel centrum de Nieuwe Veste, de gemeente Breda, thuiszorgorganisatie Surplus, zorgcomplex Thebe en het platform Zorg voor elkaar Breda zijn bij het initiatief aangesloten.  

Digitalisering en technologie 

Het initiatief laat door middel van technologie en digitalisering aan de zorgsector zien wat er allemaal mogelijk is om verschillende doelgroepen een fijner, uitdagender leven te laten leiden. Denk aan alarmeringssystemen in zorgwoningen voor demente ouderen of een bedmat die bij het opstaan automatisch het licht in de badkamer aanzet. Anderen hebben baat bij een automatische medicijnendispenser die zij zélf kunnen gebruiken, zonder dat er een huisarts of apotheker aan te pas komt.  

Eigenlijk is de Inspiratiebus dus een soort rijdende catalogus voor de zorg in de breedste zin van het woord. Of het nu gaat om mantelzorgers, zorgverleners of gebruikers zelf. “Met de Inspiratiebus willen we laten zien hoe we sociaal-maatschappelijke vraagstukken met technische oplossingen kunnen beantwoorden’’, vertelt Niels, werkzaam bij de verschillende opleidingen binnen de Academie voor Gezondheidszorg en het Ondernemerscentrum. “Het gaat dan vooral over zelfredzaamheid van ouderen of mensen met een verstandelijke beperking. Enerzijds om de druk op de zorg te verminderen, anderzijds om mantelzorgers en mensen kennis te laten maken met technologie.’’ 

Serious Gaming 

Bredase organisaties en inwoners kunnen de bus reserveren. Niet alleen kunnen zij technologische innovaties van dichtbij zien, ook ervaren ze hoe deze nu al worden toegepast. Bijvoorbeeld Serious Gaming door middel van een tovertafel. “Op die tafel verschijnen allerlei elementen. Je kan er memory op spelen, ballen bewegen en nog veel meer. Eigenlijk alles om cognitieve prikkelingen te stimuleren. Vooral voor mensen met dementie is het ontzettend belangrijk om geestelijk actief te blijven.’’  

Laaggeletterdheid 

Maar wie een kijkje in de bus neemt, ziet dat de inhoud nog veel diverser is dan dat. Niels: “Dat ligt ook aan de deelnemende partners zelf. Zodra zij iets binnen hun organisatie toepassen, kunnen ze dat in de bus ook laten zien. De Nieuwe Veste is bijvoorbeeld heel erg bezig met laaggeletterdheid. In de Inspiratiebus willen wij daar uiteraard informatie en voorlichting over geven.’’ 

Studenten van Avans, voornamelijk studenten van de opleidingen Social Work, Mens & Techniek en Verpleegkunde en deelnemers aan de minor Gezond Samenleven, werken mee aan en in de Inspiratiebus en doen praktisch onderzoek. Zij geven onder andere workshops over de technologische toepassingen aan bezoekers. Ook loopt een aantal studenten inmiddels stage binnen het project. 

Studenten dichtbij 

Voor Niels is dat een grote winst. “Ikzelf ben sowieso heel erg geïnteresseerd in dit onderwerp, dus dat het er is, is heel goed. Maar dat studenten zien hoe cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals met de Inspiratiebus in aanraking komen, is in ons belang.” Inmiddels houden ook andere opleidingen de ontwikkelingen van de Inspiratiebus in de gaten. Een werkgroep vanuit Avans onder leiding van Maartje Vermeer van het GET-lab zorgt voor de koppeling tussen de hogeschool en de zorgorganisaties.  

Wie op afstand een indruk wil krijgen van de Inspiratiebus, moet nog even geduld hebben. Er komt een aparte website waar digitale bezoekers een Virtual Reality-film (VR) over de bus kunnen kijken.