Nieuws

Hoe weet je of je online communicatie met een cliënt succesvol is? Dat is een vraag die nóg belangrijker is geworden nu we in Coronatijd veel meer online zijn gaan werken in zorg en welzijn. Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving heeft op basis van internationale bestaande vragenlijsten een Vragenlijst Online Alliantie ontwikkeld. Het zijn 11 vragen voor de hulpvrager en 11 vragen voor de hulpverlener, die na een online contact ingevuld worden. Het invullen kost ongeveer 3 minuten.

De resultaten van de vragenlijst geven inzicht in de mate van overeenstemming over zaken als:

  • Begrijpen we elkaar?
  • Vertrouwen we elkaar?
  • Helpen de afspraken?


Eén van de kernthema’s van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving is alliantie, ook wel vertaald als bondgenootschap. Het succes van hulp en ondersteuning is afhankelijk van begrip, vertrouwen en samenwerking tussen de hulpvrager en de hulpverlener.

Wil je als individuele professional of als organisatie de kwaliteit van je online hulp meten, dan kun je de vragenlijst gebruiken door een mail te sturen naar: [email protected].