Nieuws

Met diverse nieuwe challenges vragen de werkveldpartners van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving om samenwerking met studenten. Bijvoorbeeld rond beeldbellen, sociale technologie, virtual reality en de begeleiding van nieuwkomers (inburgering). Mooie innovatieve, actuele en relevante opdrachten voor studenten van de opleidingen AGZ, ASB en ASH! Het lectoraat verbindt de challenges met achtergrondkennis en kennisopbouw.


Lees hier wat thematisch lerende netwerken zijn.