Nieuws

Hillary Hoppenbrouwers, vierdejaarsstudent Forensisch Laboratorium Onderzoek in Breda, loopt stage bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Twee dagen in de week brengt ze daar in het lab door. “Af en toe moet je je creativiteit gebruiken om tot een oplossing te komen.”

Op dit moment werkt Hillary mee aan het Strike-project dat onderzoek doet naar illegale afvalstromen en kwikhoudende materialen. “Mijn focus ligt voornamelijk bij de detectie van kwik in grond of producten. Ik ga een methode opzetten die zo snel mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk kan aantonen of er kwik aanwezig is in een product of een bepaald gebied.”

Hillary is blij met de kennis en kunde die ze vanuit haar opleiding heeft meegekregen. Hierdoor weet ze haar stage goed uit te voeren. “Al vanaf het tweede jaar leer je hoe je een goede, betrouwbare bron moet vinden en hoe je resultaten moet verwerken tot een verslag. Daar heb ik tot nu toe veel aan gehad. Op het lab leren we ook hoe we een methode moeten opstellen en die moeten valideren dus dat is handig voor het project waar ik nu aan werk. Eigenlijk heb ik het idee dat ik het meeste wat ik geleerd heb echt kan toepassen in het werkveld.”

Daarnaast is ze erachter gekomen dat je naast kennis, ook veel creativiteit nodig hebt. “Soms krijg je een probleemstelling die een andere aanpak nodig heeft dan je gewend bent en dan moet je af en toe je creativiteit gebruiken om tot een oplossing te komen. Dat maakt het werk zo leuk en interessant”, aldus Hillary.

Lees het hele interview met Hillary Hoppenbrouwers.