Nieuws

Hoe sluit je als professional in zorg en welzijn aan op doelgroepen die je misschien minder goed kent? Eén van de kernthema’s van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving is alliantie, ook wel vertaald als bondgenootschap. Het succes van hulp en ondersteuning is afhankelijk van begrip, vertrouwen en samenwerking tussen de hulpvrager en de hulpverlener. Uitgaand van dit concept heeft het lectoraat in het kader van een ZonMW-subsidie twee online trainingen voor jeugdprofessionals ontwikkeld.

Training Intercultureel vakmanschap en culturele identiteit

De training Intercultureel vakmanschap en culturele identiteit is ontwikkeld en wordt gegeven door Youssef Azghari en Charlot Lugtigheid. In deze training leren de deelnemers wat identiteitsvorming is en hoe ze hier cultuursensitief mee kunnen omgaan.

Training Groepsgewijs uitdagen

De training Groepsgewijs uitdagen is ontwikkeld en wordt gegeven door Christa Nieuwboer. In deze training leren de deelnemers om zelf een participatieve werkvorm voor groepswerk met een diverse groep te ontwerpen.

Voor wie?

De trainingen worden eerst aangeboden aan deelnemers uit de Academische/Regionale Werkplaatsen Jeugd. Vanaf januari 2021 zijn ze ook op verzoek beschikbaar en inzetbaar in het onderwijs.

Bron afbeelding: Mauricio Jordan De Souza Coelho