Nieuws

In de zomermaanden is het lectoraat begonnen aan een expeditie: Expeditie Sociale Technologie! In opdracht van Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor sociaal werk, brengen we in kaart waarom technologie voor het sociaal werk zo belangrijk is; wat de acht themagebieden van sociale technologie zijn; welke goede Nederlandse praktijkvoorbeelden er zijn en hoe dergelijke innovaties ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden.

Het sociaal werk is volop in ontwikkeling – en de belangstelling voor sociale technologie is versterkt door Covid-19. Tijdens de lockdown van maart-juni 2020 bleek dat organisaties niet goed voorbereid waren op online communicatie met inwoners en cliënten. Er is hard en snel geleerd – en veel organisaties richtten zich daarbij op beeldbellen. Maar er zijn nog zoveel meer innovaties die de aandacht van het sociaal werk meer dan waard zijn. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

  • technologie maakt andere communicatie mogelijk
  • er zijn andere sociale interventies mogelijk
  • andere doelgroepen worden beter bereikt met digitale middelen
  • én technologie versterkt en/of veroorzaakt ook kansongelijkheden en maatschappelijke kwetsbaarheid.


Het laatste argument is vaak genoemd, met als gevolg dat het sociaal werk zich eerder afkeerde van technologie dan ermee bezig te zijn. Naarmate onze samenleving verder digitaliseert is dat onhoudbaar.

In dit onderzoek, dat loopt van juli 2020 tot februari 2021, belichten we juist dat de sociaal werker hier verantwoordelijke taken in heeft te nemen. Niet alleen om de beste interventies te kunnen bieden, maar ook om kwetsbare doelgroepen te empoweren. En om dat te doen, moet je het speelveld kennen. Niet alleen de sociaal werker op de werkvloer kan profiteren van de opbrengsten van dit onderzoek. Het project mondt uit in een hoofdstuk Besturen en beslissen. Want op alle niveaus van de organisatie is het ontwikkelen van digitaal vakmanschap een kernopdracht!

De projectgroep bestaat uit Christa Nieuwboer (lector) en Kees van Dam (docent-onderzoeker ASB), Ines Schell-Kiehl (Hogeschool Saxion) en Joa van ‘t Rood (student VU). Daarbij werken we nauw samen met het GET-lab van Avans Hogeschool en met diverse regionale en landelijke netwerken.