Nieuws

Het lectoraat Digitalisering & Veiligheid van Avans Hogeschool helpt mensen bepalen of apps en website veilig zijn.

Een belangrijke vraag, zeker nu nieuwe apps, websites en ‘slimme apparatuur’ soms vraagtekens oproepen over de veiligheid van (persoonlijke) gegevens, privacy, je geld, etc. Maar waar kun je terecht om een goed en objectief oordeel te krijgen over apps en ‘slimme’ internet-of-things (IOT)-apparaten? Reden voor een internationaal team van deskundigen op het gebied van ‘digitale veiligheid’ om de handen ineen te slaan en het platform betrouwbaar.online te starten. Een website waar niet alleen experts hun mening geven over apps en apparaten, maar ook gebruikers hun mening hierover kunnen geven en delen met anderen, en waar aanbieders van apps en devices uitgedaagd worden hun services te laten beoordelen. 
Het Lectoraat Digitalisering & Veiligheid van Avans Hogeschool begeleidt betrouwbaar.online met praktijkonderzoek, met name door het ontwikkelen van een transparant rating & ranking systeem.

Samenwerking versterkt

Lector Ben Kokkeler: ‘In deze tijd waar zaken als de Corona-app, privacy en cyber crime stof voor discussie zijn, is het belangrijk dat gebruikers de betrouwbaarheid van apps en IOT-apparaten objectief kunnen laten toetsen. Nog mooier dat naast experts ook gebruikers en aanbieders hún oordeel kunnen geven: het delen van kennis en ervaringen versterkt de kracht van zo’n platform. En het vergroot het eigen bewustzijn over de veiligheid van de digitale wereld waarin we leven, zowel bij gebruikers als bij aanbieders. Betrouwbaar.online is het eerste platform in Nederland dat op een praktische manier op die behoefte inspeelt, waarbij apps en devices uit allerlei domeinen in de schijnwerper staan. Want wat je nu ziet, is dat een medische app of bankapp wel zwaar gescreend wordt, maar veel andere apps niet. Dat is verwarrend voor de burger, want het gaat vaak om apps die burgers oproepen mee te doen aan het signaleren van onveilige situaties in eigen buurt of om mee te doen aan een positieve campagne. Terwijl je dan als burger niet weet wat er met je data gebeurt. Hetzelfde geldt voor veel devices zoals digitale deurspionnetjes en allerlei camera’s. ook leveranciers zijn daarop nu vaak niet scherp genoeg; door de eisen scherper en transparanter te maken, worden zij ook uitgedaagd hun device of dienst voortdurend te verbeteren. Het is mooi dat Avans dit met kennis kan ondersteunen, ook dat ook onze studenten zich op dit punt praktisch voorbereiden op een beroepstoekomst waarin digitale techniek centraal staat, of je nu veiligheidskundige, bestuursadviseur of sociaal werker bent’. 

Betrouwbaar.online staat nu open voor leveranciers van apps en devices om de betrouwbaarheid van hun dienst aan te tonen. We nodigen je uit om de website te bezoeken!