Nieuws

Hoe kunnen wijkbewoners met digitale data en instrumenten bijdragen aan een veilige woon- en leefomgeving? In Den Bosch gaan onderzoekers, docenten en studenten van de Avans Hogeschool en het Koning Willem I College hiermee aan de slag onder de naam ‘Wijkmakers On The Move’. Het is een van de 15 onderzoeksprojecten die in juni vanuit de City Deal Kennis Maken onderzoeksregeling een subsidie kreeg toegewezen.

Wijkteam Kruiskamp Schutskamp en team Noord, Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving

Wat houdt het project in? 

De gemeente Den Bosch is recent een campagne gestart om samen met betrokken burgers in alle veertien Bossche wijken de leefbaarheid en sociale veiligheid te versterken. Als ‘toonaangevende datastad’ wil de gemeente met data bijdragen aan het geluk van bewoners en bedrijven in de stad. 

In dit artikel wordt de inhoud van het project nader toegelicht.