Nieuws

Zo’n 80 geïnteresseerden kwamen af op de studiedag over multidisciplinair onderwijs. Avans Extra, Avans Multidisciplinary eXperience en Avans Innovative Studio organiseerden deze dag op 20 november.

“Het begint te leven”

Zo’n 80 geïnteresseerden kwamen af op de studiedag over multidisciplinair onderwijs. Avans Extra, Avans Multidisciplinary eXperience en Avans Innovative Studio organiseerden deze dag op 20 november.

De reader 1+1=3! leidde de dag in. Hierin zijn 11 ervaringen van Avans-collega’s met multi- en interdisciplinair onderwijs opgetekend. In de ochtend gingen 18 ervaringsdeskundigen onder leiding van De Argumentenfabriek in gesprek over multidisciplinair onderwijs. Daarbij stonden 2 vragen centraal: Wat zijn ingrediënten voor succesvol multidisciplinair onderwijs? En: Wat zijn concrete suggesties voor de organisatie?

Volgens de aanwezigen vervullen docenten binnen deze context een sleutelrol. Wil je als docent de variëteit van studenten echt benutten, dan vraagt dat veelzijdige competenties. Meer dan bij monodisciplinair onderwijs. Het is belangrijk dat docenten met elkaar reflecteren en leren. Multidisciplinair onderwijs moet zich richten op het opdoen van kennis, bovenop de persoonlijke ontwikkeling van studenten.

Verder is duidelijk dat we binnen Avans organisatorische beperkingen kennen. Computersystemen en roosters zijn nu nog niet ingericht op multidisciplinair onderwijs. In februari volgt een rapportage van de belangrijkste conclusies van deze ochtend.

’s Middags kwamen zo’n 60 belangstellenden naar de inspiratielezing van prof. dr. Marca Wolfensberger, specialist in Talent Development in Higher Education and Society aan de Hanzehogeschool. Zij vertaalde de kennis uit honoursprogramma’s naar het multidisciplinair onderwijs. Het honoursonderwijs in het Nederlandse hoger onderwijs biedt op dit gebied de meeste praktijkervaringen en inzichten uit onderzoek. Ook praktijkonderzoek van het programma Avans Chance draagt daaraan bij. Sommige toehoorders werden door deze insteek overigens op het verkeerde been gezet, omdat de voordracht daardoor teveel over excellentie leek te gaan.

Workshops sloten de dag af. Vertegenwoordigers van Saxion Hogeschool en AMX, Chance en Avans Innovative studio van het Avans Ondernemerscentrum deelden hierin hun ervaringen.

“Een prachtig mooi bescheiden begin”, zo omschrijft Lidwien Jacobs, programmamanager van Avans Extra de stand van zaken rond multidisciplinair onderwijs binnen Avans. Maar hoe nu verder? Om multi-, inter- en transdisciplinair onderwijs naar een volgend niveau te brengen en docenten daarop voor te bereiden moet Avans zich volgens Lidwien Jacobs tenminste de volgende vragen stellen:

  • Wat willen we studenten bieden met interdisciplinaire werkvormen en contexten? Wat is de kern, draait het om persoonlijke ontwikkeling of om leerwinst?
  • Op welke schaal willen we interdisciplinariteit inbedden in de majors van de opleidingen?
  • Welke studiecontexten kiezen we voor interdisciplinair onderwijs? Werken we vooral met actuele praktijkvraagstukken of juist ook met vrije onderwerpen, zoals circulair leven, de mogelijkheden van muziek of wonen op Mars?  
  • Willen we de interdisciplinaire studie aan elke student en binnen elke major in gelijke mate aanbieden?

Lidwien stelt daarnaast voor om vanaf nu de term interdisciplinair onderwijs te hanteren in het dagelijks taalgebruik en in Ambitie 2025. Het meeste multidisciplinaire onderwijs binnen Avans heeft namelijk al een interdisciplinair karakter.

Lidwien Jacobs: “Tijdens de studiedag heb ik veel enthousiaste mensen gesproken. Ze vinden interdisciplinair onderwijs waardevol en ze vinden dat het veel toevoegt aan onze leeromgeving. Maar wel met mate. Binnen Avans begint interdisciplinair onderwijs te leven, merk ik. Er zijn veel positieve verwachtingen, maar ook nog veel vragen.”