Nieuws

Op 1 juli bekrachtigden Avans Hogeschool en Symbiosis 4 Growth (een platform van onder meer REWIN en Stichting MOED) hun samenwerking met een symbolische verbondenheid in reststromen. De partijen maken zich komend jaar samen sterk om de circulaire innovatie in Midden- en West-Brabant te versnellen.

Symbiosis 4 Growth (www.symbiosis4growth.nl) koppelt (MKB)bedrijven en stimuleert onderlinge uitwisseling. Een van de doelen is om wegen te vinden waarbij afval van het ene bedrijf als grondstof kan dienen voor het andere bedrijf.

In het programma van REWIN en Stichting MOED bieden bedrijven in Zeeland, West- en Midden-Brabant reststromen aan. Vervolgens wordt gezocht naar een passende regionale afnemer, opwerker of hergebruiker. Voor veel aangeboden reststoffen blijkt het echter moeilijk een betaalbare, haalbare en milieuvriendelijke oplossing te bieden. 

Vanaf september 2020 starten expertisecentra van Avans Hogeschool en S4G daarom gezamenlijk een follow up-onderzoeksprogramma van een jaar. Zij onderzoeken drie belangrijke reststoffen-vraagstukken en werken deze multidisciplinair uit. Zowel milieutechnologische, procestechnische, economische en juridische aspecten worden in samenhang meegenomen in het vinden van de beste oplossingen

Het Expertisecentrum Sustainable Business organiseert en begeleidt werksessies met onderzoekers, docenten en studenten. Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) draagt bij met expertise en onderzoeksfaciliteiten. 

Zo helpen praktijkgericht onderzoek en onderwijs niet alleen ondernemers in de regio met duurzame nieuwe ideeën, maar dragen (toekomstige) professionals bij aan een duurzame toekomst door kennis op te doen en deze te delen. Duurzame winst voor alle betrokkenen dus.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met  Avans Hogeschool, Expertisecentrum Sustainable Business - lectoraat Sustainable Strategy & Innovation.