Nieuws

2019 was opnieuw een succesvol jaar voor Avans. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019, dat een beeld geeft van zowel de organisatie als het beleid en waarin alle activiteiten en resultaten zijn samengevat.

Het verslag staat nu op avans.nl en gaat ook in op het ambitieplan dat we voor de komende jaren hebben vastgesteld:  Ambitie 2025, Wendbaar & Veerkrachtig. De titel hadden we niet treffender kunnen kiezen. Want in coronatijd is van studenten en medewerkers veel veerkracht en wendbaarheid gevraagd, om de kwaliteit van alle primaire processen vast te houden.

In het jaarverslag ook aandacht voor de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), die Avans in 2019 met glans heeft doorstaan. Het panel van de NVAO dat de toets uitvoerde en het ministerie waren positief: "Avans heeft de basis op orde, er is naast borging van de kwaliteit ook volop beweging en Avans weet onderzoek op indrukwekkende wijze in te bedden in de opleidingscurricula."

“Eind 2019 hadden we nog geen idee wat ons in 2020 te wachten stond”, zeggen de leden van het College van Bestuur. “We waren al trots op de bereikte resultaten in 2019. En als we zien hoe veerkrachtig medewerkers en studenten nieuwe vormen van communicatie en technologie hebben toegepast, hebben wij veel vertrouwen in de toekomst.”

Het volledige jaarverslag, inclusief jaarrekening staat op avans.nl.