Nieuws

Avans Hogeschool wil naar een circulaire bedrijfsvoering toe om zo een duurzame werk- en leeromgeving te creëren. De beste resultaten bereiken we als we het allemaal samendoen. Daarom ontwikkelde de Diensteenheid ICT en Facilitaire dienst (DIF) vanuit de ambities van Avans Duurzaam de Mission Zero Roadmap. Zo kan iedere student en iedere medewerker hieraan bijdragen.

Het doel van Mission Zero is om medewerkers bekend te maken met wat een circulaire bedrijfsvoering nou precies inhoudt. Het maakt duidelijk dat duurzaamheid zeker net zo belangrijk is als kosten, kwaliteit en kwantiteit. Coördinator John Theeuwes: “Daarnaast helpt de roadmap medewerkers om circulaire bedrijfsvoering te vertalen in concrete doelen en activiteiten.”

CO2-footprint als basis

“Om te beginnen brachten we onze CO2-footprint in kaart.” Avans koos voor een focus op 8 aandachtsgebieden: vervoer, gebouwen en terreinen, hardware en apparatuur, kantoorinrichting, energie, catering, afval, kantoorartikelen. De keuze viel op deze gebieden omdat ze óf een grote bijdrage aan de footprint leveren óf omdat ze voor iedereen zichtbaar en herkenbaar zijn. John: “Vervoer levert bijvoorbeeld een grote bijdrage aan de footprint. Catering is dan weer voor iedereen zichtbaar en herkenbaar.” Voor elk deelgebied is een route uitgestippeld om de CO2-uitstoot te verminderen.

Samen werken aan Mission Zero

“Mission Zero heeft ons geholpen om circulaire bedrijfsvoering van iets nieuws en abstracts te vertalen naar iets vanzelfsprekends en concreets,” aldus John. “In 2019 hebben we het masterplan geactualiseerd. Met dat plan bouwen we de acties verder uit.” Van sommige acties zien medewerkers niets. Duurzame energie bijvoorbeeld. Op andere vlakken gaan medewerkers wel veranderingen zien. Op het gebied van vervoer en catering bijvoorbeeld. Avans wil medewerkers geen dingen verbieden. We maken duurzame alternatieven makkelijker of aantrekkelijker. Medewerkers kunnen zo met bewuste keuzes bijdragen aan verduurzaming van de bedrijfsvoering.”

Geleerde lessen

De belangrijkste les die John leerde is dat je er nooit van uit mag gaan dat iedereen zijn rol automatisch oppakt. “Je moet dat proces blijven volgen en checken. Kijken of een boodschap of actie ook is doorgekomen bij doelgroepen die verder van het proces afstaan.” De meeste medewerkers wilden graag weten wat circulaire bedrijfsvoering inhield en vooral hoe ze ermee aan de slag konden gaan. Toch leek de verduurzaming soms te stagneren of zelfs te mislukken. “Je hebt toch altijd met conflicterende belangen en weerstand te maken,” legt John uit.

Nieuwe afvalbakken om afval beter te scheiden en zo de hoeveelheid restafval te beperken. 

Steeds een stapje dichterbij

Het kost tijd om de benodigde inzichten, kennis helemaal door te laten dringen in de praktijk. John: “Maar als je het gesprek met mensen aangaat, zet je ze aan om na te denken over hun acties. En dan proef je vaak de motivatie om aan de slag gaan met duurzaamheid.” De afgelopen jaren is Avans zo steeds een stapje dichter bij een circulaire bedrijfsvoering gekomen. De komende jaren gaan we verder.

Inspanningen versterken

Programmamanager Imke van Gaal: “Het is ontzettend belangrijk om de afdeling die over het beleid van bedrijfsvoering en faciliteiten gaat mee te hebben. Ik schat in dat je dan al zo’n 70% van je duurzaamheidsdoelstellingen behaalt. De overige 30% vraagt een bijdrage van elk individu in de organisatie. Zij kunnen met hun gedrag een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door minder en duurzamer te reizen, minder energie te verbruiken en afval beter te scheiden. Avans kan de verduurzaming versterken als ze de inspanningen van iedereen beter bij elkaar kan brengen. Met een plan voor een duurzame leer- en werkomgeving probeert Avans dit te bereiken.”

Resultaten

Weten wat we tot nu toe al hebben bereikt? Lees het in het magazine.