Nieuws

In de Circulaire Biobased Delta – de regio West-Brabant Zeeland en Zuid Holland – is de laatste jaren fors ingezet op de ontwikkeling van nieuwe circulaire en biobased technologieën. Prachtige innovaties voor een duurzame toekomst liggen op de plank, maar technologie alleen zorgt niet direct voor nieuwe banen of toegevoegde waarde in de markt. Daarvoor moet de stap naar business gemaakt worden. Alleen op die manier kunnen we uitgroeien naar een circulaire en biobased economie.

In de Circulaire Biobased Delta – de regio West-Brabant Zeeland en Zuid Holland – is de laatste jaren fors ingezet op de ontwikkeling van nieuwe circulaire en biobased technologieën. Prachtige innovaties voor een duurzame toekomst liggen op de plank, maar technologie alleen zorgt niet direct voor nieuwe banen of toegevoegde waarde in de markt. Daarvoor moet de stap naar business gemaakt worden. Alleen op die manier kunnen we uitgroeien naar een circulaire en biobased economie.

Met een nieuw lectoraat zetten we een stap in die richting! Een lectoraat houdt zich bezig met hbo praktijkonderzoek en bestaat uit een team van onderzoekers met aan het hoofd een lector. Waar heeft de markt behoefte aan? En nog belangrijker, waar heeft de consument behoefte aan? In een haalbaarheidsstudie onderzoeken vijf partners, waaronder Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) en Rabobanken Zuidwest Nederland, hoe een lectoraat, gericht op de ontwikkeling van circulaire en biobased business eruit moet gaan zien.

Brug tussen bedrijven en studenten

Het nieuwe lectoraat richt zich vooral op het in de markt brengen van bestaande biobased technologieën. Douwe-Frits Broens van CoE BBE: “Dit vergt een multidisciplinaire aanpak. Studenten en onderzoekers vanuit verschillende disciplines zoals marketing, juridisch, chemie en commercieel nemen deel aan praktijkonderzoeksprojecten met bedrijven. Op deze manier ontstaat er wederzijdse betrokkenheid en dat biedt kansen voor zowel deze jonge talenten als voor de bedrijven. Regionale bedrijven krijgen via het lectoraat directe toegang tot de studenten en daar is behoefte aan.”

Circulaire en biobased business kansen

Er is steeds meer kennis rondom circulaire en biobased materialen beschikbaar. Bedrijven hebben behoefte aan de volgende stap richting de praktijk. Waar liggen de kansen? Hoe komt het dat bepaalde technologische ontwikkelingen niet tot business leiden? Typische vragen die passen binnen dit lectoraat. En als we het over marktontwikkeling hebben, wat wil de consument eigenlijk?

Wibo van Hekken namens de acht Rabobanken in Zuidwest Nederland: “De vraag naar biobased materialen start bij de consument. De kunst is om deze vraag te verbinden aan de kracht van onze regio. Want deze regio heeft als geheel kans op verduurzaming én economische kansen. We hebben onderwijskracht, chemici en boeren in de regio, de potentie is enorm. Door meer en beter samen te werken in biobased ketens kunnen we grootse dingen bereiken.” Als voorbeeld noemt Van Hekken huishoudelijke plastics. “Hoe mooi zou het zijn als we alle huishoud plastics in de regio vervangen door bioplastic. Dan maken we met z’n allen een statement. Hier zitten wat haken en ogen aan. De consument gooit zijn bioplastic tandenborstel vanuit de beste bedoelingen bij het GFT afval, maar daar zijn de afvalverwerkers minder blij mee. Hier liggen mooie uitdagingen voor het lectoraat.”

Vooruitblik

Het doel is om begin 2021 te starten met het nieuwe lectoraat. Momenteel worden bedrijven benaderd om mee te denken over dit lectoraat en om mogelijk straks deel te nemen in de kenniskring en praktijkprojecten. “We willen dit lectoraat samen met bedrijven opzetten. Daarnaast gaan we ook in gesprek met ontwerpers en marketeers om een beter beeld te krijgen van de consument van nu.” aldus Broens.

Kortom, er wordt hard getimmerd aan een circulaire en biobased economie. Mee informatie leest u op de website van het CoE BBE. Wilt u meedenken of deelnemen aan het lectoraat? Neem dan contact op met Douwe-Frits Broens. Wij gaan graag met u in gesprek!

 

Partners: