Nieuws

Zijne Majesteit de Koning heeft op vrijdagmiddag 26 juni een werkbezoek gebracht aan Avans Hogeschool in Breda. Hij sprak met studenten en medewerkers over de impact die de corona-uitbraak heeft op het (praktijk)onderwijs.

In een organisch laboratorium en in een werkplaats van de opleiding Mechatronica sprak de Koning met docenten en studenten. Instructeur Mechatronica Lauran de Bever: “Ik voelde oprechte interesse van de Koning in waar we in de praktijkles mee bezig waren. Ook wilde hij graag weten hoe de studenten en docenten de afgelopen periode hebben ervaren. We spraken over hoe we nu weer praktijkonderwijs kunnen geven, met inachtneming van de coronamaatregelen.”

Ook sprak Koning Willem-Alexander met diverse betrokkenen van binnen en buiten Avans over de inrichting van het online onderwijs en het praktijkonderwijs, de introductie van eerstejaarsstudenten in het nieuwe studiejaar, de beschikbaarheid van stages en andere bestuurlijke dilemma’s. Studente Chemie Babette Leenhouts: “Ik vond het een heel ontspannen gesprek. De Koning stelde allerlei vragen over uiteenlopende onderwerpen in het hoger onderwijs. Hij had zich echt goed voorbereid. Ik vind het heel goed dat de Koning deze interesse toont.”

Onderwijs online en op locatie

Sinds 13 maart hebben geen onderwijsactiviteiten plaatsgevonden in de gebouwen van Avans. Om studievertraging te beperken zijn lessen en toetsen zoveel mogelijk omgezet naar online vormen. Maar niet alles kan online, zoals praktijklessen en bepaalde tentamens. Die kunnen sinds 15 juni weer beperkt plaatsvinden in de gebouwen.