Nieuws

De docent-onderzoekers van het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken hebben vanuit een expertrol meer dan 14 afstudeerders begeleid bij 4 van de samenwerkingspartners van het lectoraat.

Expertisecentrum K I N D, Penitentiaire Inrichting Dordrecht, Penitentiaire Inrichting Vught en GGzE De Woenselse Poort waren opdrachtgever en begeleider van de diverse afstudeeronderzoeken.

Onderzoek naar herstel

De docent-onderzoekers van het lectoraat doen zelf onderzoek bij deze partners en gaven de studenten extra input met betrekking tot het herstelgericht werken. Vanuit 4 invalshoeken - Burger, Netwerk, Slachtoffer en Maatschappij - is onderzoek gedaan naar herstel. In dit digitaal magazine zijn de afstudeerprojecten uitgelicht. Lees over de praktijkervaring en producten van deze studenten in dit magazine.