Nieuws

Sinds deze week is AvansStudyPath live! Het systeem waarin studenten alles kunnen vinden over de modules die worden aangeboden bij de deeltijdstudies van Avans Hogeschool.

Komend studiejaar starten 16 van de 29 Ad- en bachelor deeltijdopleidingen met modulair onderwijs. Vanaf dat moment maakt de deeltijdstudent zelf een keuze uit de modules die Avans aanbiedt.

Alle informatie over modules in AvansStudyPath

In AvansStudyPath is informatie te vinden over de opleiding, hoe de verschillende modules zijn opgebouwd en hoe er wordt getoetst. De student kan bekijken wat er per module van ze wordt verwacht en wat ze na afsluiting van de betreffende module moeten kunnen. Het inschrijven voor de verschillende modules gaat ook via AvansStudyPath. Zo kan de student bij Avans zelf zijn of haar studie plannen.

Naar AvansStudyPath