Nieuws

In deze rubriek geven projectleiders van Ambitie 2025 een kijkje in ontwikkelingen en hun perspectief op de verschillende thema’s van Ambitie 2025. Ze bespreken hun persoonlijke ambities, eerste successen, maar ook de hobbels tijdens dit het proces. Vandaag het verhaal van Rob van der Aa, projectleider Remindo van zijn academie.

Docent Rob van der Aa sloot zich uit eigen motivatie aan bij Ambitie 2025. “Ik kom uit het bedrijfsleven en ben gewend aan procesmatig werken. Dan is het een kleine stap naar automatiseren en digitaliseren. Remindo is een digitaal platform voor het maken, beheren en afnemen van toetsen. Het is een mooie uitdaging om het Remindo-project te leiden, dat heel relevant is voor de ambitie van Avans.”

Docent Rob van der Aa is docent bij Technische Bedrijfskunde. Hij gebruikt technologie in zijn werk en denkt graagmee over het thema Data & Technologie in het ambitieplan. Hij is actief betrokken bij gedigitaliseerd onderwijs tijdens de coronaperiode. Remindo is een digitaal toetssysteem. Het faciliteert een flexibele manier van toetsen die plaats- en tijdonafhankelijk is. Rob is projectleider daarvan en hij begeleidde de versnelde testfase. “Wat ik heb gemerkt is dat sommige opleidingen helemaal klaar stonden om eraan te beginnen en dat andere wat terughoudender waren.

We toetsen nu meer op basis van vertrouwen, maar nemen wel voorzorgsmaatregelen. Tijdens toetsen hebben studenten normaal geen internettoegang en dat is thuis natuurlijk anders. De mogelijkheid is er om unieke toetsen te maken, dus per persoon een andere toets. Dan krijgt iedere student andere vragen en dan heeft onderling overleggen weinig zin. Maar voor die unieke toetsen moet je wel beschikken over een grote dataset met vragen. En dat is nog niet bij alle opleidingen en vakken het geval.

Zelf omarm ik het: nieuwe tools leren kennen, de manier van werken aanpassen, op een andere manier de colleges inrichten. De kunst is om anders te gaan denken. Eerst nadenken wat je precies met een toets wilt bereiken, en dan hoe je dat op een goede manier digitaal toetst. Sommige vraagtypen zijn lastiger digitaal te toetsen. Bijvoorbeeld het tekenen van diagrammen.”

Vraagbaak

“Steeds meer word ik een vraagbaak voor mijn team en collega’s binnen maar ook buiten de academie. Dat vind ik leuk. Soms merk je dat collega’s erg lang stil staan bij de onmogelijkheden van een systeem in plaats van te kijken wat wél mogelijk is. Daar praat je dan over. De meeste mensen kan ik heel goed helpen, al heb ik het nu wel drukker dan voor de coronacrisistijd.

We zijn al best ver met de toetsing. Ik heb al een schat van ervaring opgedaan over online lesgeven. Welke lessen ik daarbij geleerd heb? Soms overschat je hoe moeilijk iets is en valt het eigenlijk wel mee. Dat onduidelijkheid leidt tot spanning, maar dat studenten er minder moeite mee hebben. Dat je bij het werken met digitale middelen soms het gevoel krijgt dat je aan meerdere kanten tegelijk geclaimd wordt en dat is intensief. De hobbels worden wel kleiner en er is veel gelijkgestemdheid over wat we wel en niet digitaal doen.”

Digitaal kennismaken

“Waar ik me nog zorgen om maak is de opstart van de nieuwe lichting studenten komend jaar. Ik ben jaarcoördinator van de eerstejaarsstudenten en vraag me af of je ze online goed met elkaar en met Avans kunt laten kennismaken. Kun je elkaar wel echt leren kennen op die manier, voelen ze dan voldoende binding? Misschien is kennismaken in kleinere groepen een oplossing. En extra inzet van studieloopbaan-begeleiders. Persoonlijk mis ik wel het directe contact, je communiceert nu veel in grote groepen. Positief is in ieder geval dat er veel daadkracht binnen Avans is. Binnen heel korte tijd is afstandsonderwijs ontstaan.”

Avans wil wendbare en veerkrachtige professionals opleiden, die zich hun leven lang blijven ontwikkelen en klaar zijn voor het werkveld van de toekomst. Om dit te realiseren, formuleerden we onze Ambitie 2025: Wendbaar en Veerkrachtig, waarin we sterk inzetten op flexibilisering, keuzemogelijkheden en interdisciplinair opleiden. Daarvoor is organisatie ontwikkeling en ondersteuning vanuit technologie & data noodzakelijk. Centraal staan daarom vier groeipijlers: Onderwijs, Organisatie, Samenwerking en Technologie & Data.

Lees ook het ambitieverhaal van Felix Kuypers en van Claudia Vreeswijk.