Nieuws

In deze rubriek geven projectleiders van Ambitie 2025 een kijkje in ontwikkelingen en hun perspectief op de verschillende thema’s van Ambitie 2025. Ze bespreken hun persoonlijke ambities, eerste successen, maar ook de hobbels tijdens dit proces. Vandaag het verhaal van Claudia Vreeswijk, product owner van Avans One binnen Technologie & Data.

Claudia Vreeswijk is aangehaakt bij het ambitiethema Technologie & Data omdat ze daar al mee bezig was. Dit thema sluit naadloos aan op het ontwikkelen van Avans One. Een flexibele, digitale omgeving voor studenten, docenten en medewerkers, waar alle relevante informatie, communicatie en digitale toepassingen van Avans op 1 plek verzameld is. Als projectleider deed Claudia het vooronderzoek van de nieuwe omgeving en nu is ze product owner van Avans One.

Claudia werkt aan de ondersteuning van gebruikers in de meest brede zin. “We deden eerst een gebruikersonderzoek, want het portaal Avans One moet meebewegen met de behoeftes. Wanneer je als docent een nieuw curriculum ontwikkelt, heb je iets anders nodig dan wanneer je een les voorbereidt. Gedurende het ontwikkeltraject van Avans One kreeg de nieuwe ambitie 2025 steeds meer vorm en kwam dit als vanzelfsprekend samen in alles waar we vanuit Technologie en Data mee bezig zijn.”

Aansluiten bij de gebruikersbehoefte

“Voordat we beginnen met daadwerkelijk ontwikkelen en bouwen, doen we uitgebreid onderzoek onder gebruikers om erachter te komen in welke context ze de app gebruiken en wat hun wensen en behoeften zijn qua functionaliteiten. Dan pas werken we designs uit, die we dan weer voorleggen voor feedback. Op die manier valideren we vooraf of het product aansluit bij de behoefte en verwachtingen van onze gebruikers. De start van de pilot is voor ons ook weer een mooie en belangrijke mijlpaal. Ook voor de verdere ontwikkeling van Avans One is het nodig om de gebruiker te betrekken. Onderzoek, finetuning behoeften, uitwerken concept en validatie. Het blijkt toch altijd wel weer tijdrovend en lastig om een goede doorsnede van gebruikers samen te stellen die ook tijd kunnen vrijmaken om mee te denken en input te leveren.”

Pilotfase

“Avans One moet je zien als een paraplu over de Avanssystemen heen, zoals Osiris, learning managementsysteem en roosters. Alle informatie uit bestaande systemen komt in de app en dat voorkomt steeds inloggen en wisselen tussen systemen. In de pilotfase hebben 70 studenten van verschillende academies de app een paar weken dagelijks gebruikt en feedback gegeven. We hebben goed nagedacht over een heldere visie. Een aantal docenten is vanaf het begin betrokken om input te leveren voor de vormgeving, waarbij ze denken vanuit de gebruiker. Het opstellen van de visie kostte tijd en dat heb ik vaak moeten verdedigen. Maar omdat ik overtuigd was dat dit de juiste werkwijze en aanpak was, ben ik daar voor blijven gaan. Die ruimte kreeg ik gelukkig ook. De vaststelling van de visie was een mooie mijlpaal. En de visie staat als een huis en is voor ons een belangrijke fundering.

Als ik terugkijk is de belangrijkste les die ik hieruit geleerd heb, dat je de gebruiker vanaf het begin betrekt en blijft denken vanuit de gebruiker. Niet invullen vanuit je eigen kennis en ideeën, maar daadwerkelijk toetsen.”

Avans wil wendbare en veerkrachtige professionals opleiden, die zich hun leven lang blijven ontwikkelen en klaar zijn voor het werkveld van de toekomst. Om dit te realiseren, formuleerden we onze Ambitie 2025: Wendbaar en Veerkrachtig, waarin we sterk inzetten op flexibilisering, keuzemogelijkheden en interdisciplinair opleiden. Daarvoor is organisatie ontwikkeling en ondersteuning vanuit technologie & data noodzakelijk. Centraal staan daarom vier groeipijlers: Onderwijs, Organisatie, Samenwerking en Technologie & Data.

Lees ook de ambitieverhalen van Felix Kuypers en Rob van der Aa.