Nieuws

Hoe wordt virtual reality ingezet in het maatschappelijk domein met de middelen die er nu zijn? Zoom in op de mogelijkheid om door middel van virtual reality je in te leven in het perspectief van een ander.

Dit digitale magazine laat zien hoe virtual reality (VR), met de middelen die er nu zijn, wordt ingezet in het maatschappelijk domein. Ook zoomt het in op de mogelijkheid om door middel van virtual reality je in te leven in het perspectief van een ander.

De belofte en de actualiteit van VR

Virtual reality heeft in theorie oneindige mogelijkheden voor het maatschappelijk domein. Op dit moment is de inzet nog beperkt, omdat er nog weinig betaalbare VR-omgevingen zijn die kunnen worden ingezet. Virtual reality kan in de toekomst in begeleiding, behandeling en in training veel toepassingen krijgen.

  • Maak kennis met de belofte van virtual reality.
  • Krijg inzicht in de huidige mogelijkheden van virtual reality in het maatschappelijk domein.
  • Krijg inzicht in de manier waarop virtual reality het mogelijk maakt empathie te ervaren.
  • Maak kennis met 2 voorbeelden van het gebruik van empathie in VR-toepassingen.

De toepassingen voor VR zijn verdeeld in 9 categorieën. De categorieën worden in het digizine verder toegelicht:
1. ontspanning, 2. oefenen, 3. informeren, 4. wennen, 5. presteren, 6. uitproberen, 7. inleven, 8. oplossen, 9. simuleren