Nieuws

Veel sociale professionals ervaren het als een uitdaging om met diverse etnische groepen te werken. Wat hebben sociale professionals in een cultureel diverse samenleving minimaal nodig om in de praktijk intercultureel vakmanschap te demonstreren? Dit is afhankelijk van de mate waarin professionals hiermee bekend en/of hierin bekwaam zijn. Het digizine intercultureel vakmanschap van Youssef Azghari geeft handvatten om beter te kunnen omgaan met culturele diversiteit.

Het digizine intercultureel vakmanschap is een publicatie van de lectoraten Jeugd, Gezin en Samenleving van het Expertisecentrum Caring Society en het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van het Expertisecentrum Veiligheid. Raadpleeg voor meer verdieping en koppeling met opdrachten en/of vragen het boek over Intercultureel Vakmanschap van Youssef Azghari. Dit verschijnt binnenkort bij Boom uitgevers Amsterdam.