Nieuws

De toelatingseisen voor de pabo zijn niet versoepeld. Dit in tegenstelling tot wat diverse media hierover berichten.

Havo-leerlingen en mbo’ers die niet aan de toelatingseisen van de pabo voldoen omdat ze in een of meerdere vakken geen schoolexamen hebben gedaan, kunnen hun  kennis alsnog aantonen via een toelatingstoets die zij moeten behalen. 
Vanwege de coronacrisis zijn de toetsmomenten van maart en april geannuleerd. De toetsmomenten in juni, juli en augustus gaan vooralsnog wel door. Het is belangrijk dat toekomstige studenten zich op deze toetsmomenten voorbereiden en ervan gebruikmaken.

Herkansingsmogelijkheden

Wanneer de toelatingstoetsen van juni niet doorgaan, of in te beperkte mate, stromen studenten die nog niet aan de toelatingseisen voldoen, onder voorbehoud in op de pabo. Zij moeten voor 1 januari 2021 alsnog aantonen dat zij aan de gestelde vooropleidingseisen voldoen. Dat kan door gebruik te maken van de verschillende toetsmomenten die hiervoor tot eind 2020 open zullen staan. Ook hierbij geldt dat de studenten voor elk van de toetsen 1 herkansingsmogelijkheid hebben. Studenten die per 1 januari 2021 niet aan de gestelde vooropleidingseisen voldoen, moeten de opleiding alsnog verlaten.

De beperkte geldigheidsduur van de certificaten voor de behaalde toelatingstoetsen wordt aangepast naar 5 jaar.

Let op: de uitvoering van de maatregelen kan nog wijzigen en worden aangevuld. Hou de informatie dus goed in de gaten.