Nieuws

Communicatie in deze crisistijd vraagt maatregelen om dit zo effectief mogelijk te maken. Medewerkers moeten verplicht thuis werken en dat levert een flink aantal vraagstukken op. Dat geldt ook voor de hulpverlening. Want hoe kun je het beste op een veilige manier online hulp bieden?

Is chathulp anders dan whatsappen met je vrienden? En beeldbellen met patiënten anders dan een gewoon gesprek? Verschilt een e-mailconsult van een gewoon e-mailtje? Het antwoord is: Ja.
Er is een onderscheid tussen persoonlijk online contact en professioneel online contact. Als professional, als ZZP-er of vanuit een organisatie, ben je verantwoordelijk voor een veilig online contact.

Risico's beperken

Mogelijke risico’s van online contact via openbare kanalen zijn: (schendingen van) identiteit, vertrouwen , privacy , techniek, vergissingen, datalekken en commercie.
Om deze risico’s te beperken heeft de overheid een standaard ingesteld voor veilige online platforms: het MEDMIJ-LABEL.

Het lectoraat Jeugd, gezin & samenleving richt zich, vanuit de Werkplaats Sociaal Domein op de volgende visie: Samen leren we hoe sociale professionals technologie kunnen benutten, zodat mensen niet kwetsbaarder worden dóór technologie en zodat kwetsbare mensen juist beter af zijn met de inzet van technologie. Veilige online communicatie is daarvoor een randvoorwaarde.

Lector Christa Nieuwboer maakte een slideshare met daarin de risico’s en de mogelijkheden van online hulpverlenen.